negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


Migráció(s tervek) a végeken

A magyar-szlovák-ukrán hármashatár térségében élők közül a legkevésbé a magyarországi magyarok, a leginkább pedig a szlovákiai és az ukrajnai magyar lakosok dolgoznak külföldön vagy tervezik ezt. A tervek kapcsán a legaktívabbak a hármashatár közelében élő szlovákiai magyarok és szlovákok, hiszen e két csoport egyaránt negyede tervez rövidtávú külföldi munkavállalást – derül ki az ELTE Társadalomtudományi Karán folyó „Európai Léptékkel a Tudásért” és a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet részvételével zajló nemzetközi „Euborderregions” című, határokon átívelő kapcsolatokat vizsgáló kutatásokból.
A magyar-szlovák-ukrán hármashatár közelében élők 6%-a dolgozott az utóbbi öt évben (vagy dolgozik jelenleg is) külföldön. Ország és nemzetiség szerint vizsgálva a legkisebb arányban az ukrán határ magyarországi oldalán élők dolgoztak a legkisebb, a szlovákiai és az ukrajnai magyarok a legnagyobb arányban külföldön.

A külföldön dolgozók aránya ország és nemzetiség szerint (%)
ábra
Forrás: az Európai Léptékkel a Tudásért és az Euborderregions kutatások adatbázisa. Az „Európai Léptékkel a Tudásért” projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt neve:„Európai Léptékkel a Tudásért, ELTE - TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0003. A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül”


A magyarországi lakosok vándorlási hajlandósága alacsonyabb, mint szlovákiaiaké és az ukrajnaiaké. Ettől csak a szlovák határ mentén élő magyarországi magyarok térnek el, körükben ugyanis magasabb a hosszú távú külföldi munkavállalást tervezők aránya. Összességében a legaktívabbak a szlovákiai magyarok és szlovákok: negyedük tervez rövidebb idejű külföldi munkavállalást és körülbelül tizedük hosszú távú munkavállalást. Hozzájuk képest az Ukrajnában élő magyarok és ukránok valamivel alacsonyabb, a magyarországi magyarok pedig jóval alacsonyabb arányban terveznek valamilyen típusú migrációt.

Országon belül hasonlítva össze a kisebbség és a többség migrációs terveit azt találjuk, hogy a szlovákiai lakosok körében az erős rövid távú külföldi munkavállalási szándék terén alig van eltérés a nemzetiségek között. Ugyanakkor hosszú (és Ukrajnában rövid) távú munkavállalásra mind Szlovákiában, mind Ukrajnában a magyar kisebbség hajlamosabb, mint a többség. Kivándorlást az ukrajnai magyarok az ukránoknál nagyobb, ezzel szemben a szlovákiai magyarok a szlovákoknál kisebb arányban terveznek.

A külföldön dolgozni vagy élni szándékozók aránya ország és nemzetiség szerint (%)
ábra
Forrás: az Európai Léptékkel a Tudásért és az Euborderregions kutatások adatbázisa.


Sik Endre ELTE/TÁRKI