negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


Visegrádi négyek: romló helyzetértékelés, növekvő pesszimizmus

Akár a saját anyagi helyzetet, akár a gazdaság helyzetét értékelik, a magyarok véleménye olyannyira negatív, hogy hosszú ideje – függetlenül a reálfolyamatoktól – már nem tud romlani. Eközben a közeljövőre vonatkozó várakozások mindkét területen romlottak az elmúlt fél évben, ami összhangban van a regionális trendekkel. Ezzel együtt, összefüggésben a rendkívül negatív helyzetértékeléssel, továbbra is a magyarok körében reménykednek legtöbben a gazdasági helyzet javulásában – derül ki CEORG (Central European Opinion Research Group) kutatási együttműködés keretében készült legfrissebb TÁRKI-kutatásból.
Miközben hosszú évek óta változatlanul tízből csupán egy magyar értékeli jónak saját és háztartása anyagi helyzetét, a többi visegrádi országban élők körében ez a mutató romlott az elmúlt fél évben. (1. ábra) Ez a megállapítás egyaránt érvényes a 2011 elején az elmúlt hét év legjobb mutatóit produkáló csehekre és lengyelekre, valamint az utóbbi években magukat egyre rosszabbul érző szlovákokra is. A lengyel adatpont azonban még így is egy 2007 elején kezdődött javuló trendbe illeszkedik, míg Csehországban immár hosszú ideje a 35% és 40% között alakul az elégedettek aránya.

A saját anyagi helyzetüket jónak vagy nagyon jónak értékelők aránya a visegrádi országokban 2004-2011 (%)
ábra
Forrás: CEORG. Megjegyzés. 2004 júliusában Csehországban, 2009 júliusában pedig Szlovákiában nem történt adatfelvétel.


A magyarok 2007 óta tartó növekvő derűlátása 2011 közepére egyértelműen megtört és ezzel csatlakozni látszanak a többi visegrádi országban az évtized közepe óta megfigyelhető enyhe negatív trendhez. (2. ábra) Ennek nyomán ma a magyarok mindössze 15 százaléka reméli háztartása anyagi helyzetének javulását a következő egy évben. Csehország esetében megfigyelhetjük, hogy a várakozások 2009 közepe és 2010 eleje között hirtelen javultak, majd a mutató mostanra újra elérte a két évvel ezelőtti mélypontot. A várakozásokban megmutatkozó különbségek az országok között továbbra sem számottevőek, különösen ha azokat a helyzetértékelés terén látható különbségekkel vetjük össze.

A következő 12 hónapban saját anyagi helyzetük javulását várók aránya a visegrádi országokban 2004-2011 (%)
ábra
Forrás: CEORG. Megjegyzés. 2004 júliusában Csehországban, 2009 júliusában pedig Szlovákiában nem történt adatfelvétel.


Mivel az ország gazdasági helyzetének megítélésében a magyarok véleménye már korábban is nagyon negatív volt, a 2006 közepe és 2007 eleje közötti, statisztikailag is érzékelhető romlás óta honfitársaink között alig akad olyan, aki pozitívan vélekedne ebben a kérdésben. (3. ábra) Amint azt korábban is jeleztük, a magyarok kirívóan negatív helyzetértékelésén – a többi országgal ellentétben – a gazdasági válság sem hagyott nyomot. A visegrádi régióban az elmúlt fél évet a gazdasági helyzet megítélésében a stagnálás (Lengyelország, Magyarország) illetve enyhe romlás (Csehország, Szlovákia) jellemezte.

Az ország gazdasági helyzetét jónak vagy nagyon jónak értékelők aránya a visegrádi országokban 2004-2011 (%)
ábra
Forrás: CEORG. Megjegyzés. 2004 júliusában Csehországban, 2009 júliusában pedig Szlovákiában nem történt adatfelvétel.


Az elmúlt fél évet a gazdasági helyzettel kapcsolatos várakozások terén a pesszimizmus növekedése jellemezte a visegrádi országokban élők körében – a lengyelek kivételével. (4. ábra) Csehországban, ahol különösen szembetűnő a derűlátók arányának csökkenése, és Magyarországon a borúlátók térnyerése egy javuló trendet tört meg, míg szlovákok esetében a mutató értéke nem volt ilyen alacsony 2004 óta. Miközben várakozásaiban nem történt jelentős változás, a többi országban megfigyelt változások nyomán a magyarok mellett a lengyelek a legkevésbé pesszimisták a régióban. Összességében azonban a legkevésbé borúlátó nemzetek esetében is csak tízből ketten várnak fellendülést, a többség még ezekben az országokban is stagnálást vagy romlást vár.

A következő 12 hónapban az ország gazdasági helyzetének javulását várók aránya a visegrádi országokban 2004-2011 (%)
ábra
Forrás: CEORG. Megjegyzés. 2004. júliusában Csehországban, 2009. júliusában pedig Szlovákiában nem történt adatfelvétel.


Bernát Anikó - Gábos András