negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


Visegrádi négyek: északról délre egyre borúsabb a helyzet

A lengyelek és a csehek jóval elégedettebbek saját anyagi helyzetükkel és az ország gazdasági helyzetével, mint a szlovákok vagy a magyarok, várakozásaik tekintetében viszont alig van különbség a visegrádi négyek lakosainak véleménye között. Összességében azonban lehangoló a kép, hiszen százból csak tíz magyar elégedett a jelenlegi anyagi helyzetével és csupán kettő elégedett az ország gazdasági állapotával – derül ki a CEORG (Central European Opinion Research Group) kutatási együttműködés keretében készült legfrissebb TÁRKI-kutatásból.
A visegrádi négyek közül a lengyelek és a csehek a legelégedettebbek jelenlegi anyagi helyzetükkel, közülük ugyanis tízből hárman-négyen (38%, illetve 35%) értékelik jónak háztartásuk anyagi viszonyait. Délebbre haladva azonban egyre kevésbé érzik jól magukat a régióban élők, hiszen a lengyelekhez és csehekhez képest a szlovákok körében csak feleannyian, azaz tízből alig ketten (17%), a magyarok körében pedig csak harmad-negyed annyian, összességében tízből egy magyar (10%) tartja jónak anyagi helyzetét.

A saját anyagi helyzetüket és a következő 12 hónapban várható kilátásaikat jónak vagy nagyon jónak értékelők aránya a visegrádi országokban, 2011. július (%)
ábra
Forrás: CEORG. Megjegyzés. A csehországi adatok júniusiak.


Az anyagi helyzethez fűződő egyéves kilátások terén viszont alig van különbség a négy ország mutatószámai között, és összességében pesszimizmus jellemzi a régiót. A derűlátás csak a lengyelek 17%-ára és a magyarok 15%-ára jellemző, de ettől nem sokkal maradnak el a szlovákok és a csehek sem (13%, illetve 10%). A felnőtt népesség jelentős többsége tehát változatlanságot vagy a helyzet romlását várja.. A jelen helyzet megítélése és a jövőbeli várakozások között Magyarországon és Szlovákiában sokkal kisebb a különbség, mint a másik két országban, de ez egyben az is jelenti, hogy a magyarok és a szlovákok már most olyan rosszul érzik magukat, mint amennyire a csehek és lengyelek – saját várakozásaik szerint – rosszul fogják magukat érezni egy év múlva.

Az ország gazdasági helyzetét és annak a következő 12 hónapban várható alakulását jónak vagy nagyon jónak értékelők aránya a visegrádi országokban, 2011. július (%)
ábra
Forrás: CEORG. Megjegyzés. A csehországi adatok júniusiak.


Ami az országuk jelenlegi gazdasági helyzetének megítélését illeti, csak a lengyelek emelkednek ki a régióból: míg ugyanis a lengyelek 20%-a tartja jónak az ország jelenlegi gazdasági helyzetét, addig a cseheknek csak 10%-a, a szlovákok és a magyarok között pedig alig találunk elégedetteket (4% és 2%). Ugyanakkor épp az utóbbiak a leginkább derűlátók a következő egy év fejleményei tekintetében összevetve a jelenlegi helyzet megítélésével: a magyarok körében tízszer annyian, a szlovákok között pedig háromszor annyian várják a gazdasági helyzet jóra fordulását, mint amennyien most jónak tartják országuk gazdasági állapotát. Ez a kép is csalóka azonban, hiszen összességében csak a magyarok 20%-a, a szlovákoknak pedig 12%-a véli úgy, hogy az országuk helyzete javulni fog egy év alatt, a nagytöbbség azonban nem optimista, sőt jelentős részük kifejezetten pesszimista. A lengyelek és a csehek körében azonban kiegyenlített a helyzet: lényegében ugyanakkora arányban várják a gazdasági helyzet javulását (18% és 10%), mint amennyien a jelenlegi gazdasági helyzetet jónak ítélik. (2. ábra) Egy másfajta összevetésben – országtól függetlenül – azt is megfigyelhetjük, hogy míg a megkérdezettek a saját anyagi helyzetüket számottevően jobbnak látják, mint országuk gazdaságáét, addig a háztartás, illetve az ország helyzetének javulásban reménykedők aránya nagyjából azonosan alakul.

Bernát Anikó - Gábos András