negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


A rugalmas munkavégzés esélyei

Ha a civil szférában vállalunk munkát, akkor van a legnagyobb esélyünk a rugalmas munkavégzésre – állapította meg „Az Esélyegyenlőség a munka világában” című „TÁMOP 5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése” projekt keretében végzett kutatás, melyet az Egyenlő Bánásmód Hatóság valósít meg az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával.
A rugalmas munkaidőt sokféleképpen értelmezhetjük. A 2010-ben megvalósuló TÁMOP 5.5.5. projekt keretében csaknem tízezer munkavállaló válaszolt arra, hogy van-e lehetősége arra, hogy bizonyos keretek között maga döntsön arról, mikor kezdi és fejezi be napi munkáját; eltérően ossza be heti munkaidejét (pl. műszak beosztásán változtasson); hosszabb vagy rövidebb munkaidőben dolgozzon (azaz válthat-e a teljes munkaidőből részmunkaidőre vagy fordítva); kevesebb munkanap alatt dolgozza le a 40 órás munkaidejét, illetve hogy részben vagy egészben otthonról végezze munkáját.

Összességében elmondható, hogy a ma Magyarországon a civil szféra a legrugalmasabb, a közszféra a legkevésbé rugalmas munkáltató, míg a köztisztviselők illetve a versenyszférában dolgozók e kettő között helyezkednek el. A legrugalmasabbnak tekinthető civil szfréban a munkavállalók több mint felének lehetősége van a rugalmas munkakezdésre illetve -befejezésre, továbbá minden negyedik civil szférában dolgozó élhet a kevesebb mint öt munkanap lehetőségével, s e szféra szinte minden negyedik alkalmazottja otthonról is dolgozhat.

A rugalmas munkaidő egyes változatainak elterjedtsége a különböző szektorokban dolgozók körében (százalékban)
ábra
Forrás: TÁMOP 5.5.5/08/1. A diszkrimináció elleni küzdelem - a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése.
A teljes tanulmány letölthető az EBH honlapjáról


A versenyszférára a legtöbb tekintetben átlagos rugalmasság jellemző, bár a hosszabb munkaidő aránya a vizsgált szektorok közül itt a legmagasabb.

A közszférában szinte minden rugalmas megoldás ritkább, mint a versenyszférában. Kivételt képez ez alól a rugalmas munkakezdés és -befejezés, továbbá az otthoni munka, melyek a köztisztiviselők számára inkább elérhetők, mint a versenyszférában dolgozók számára. Minden más formát tekintve a közszféra alkalmazottjainak van a legkisebb esélye a rugalmas munkavégzésre.

Látható tehát, hogy a civil szektoron kívül nem igazán elterjedtek a rugalmas munkaidő különböző módozatai, főként azok, amelyek az általános, (heti 5 napos, napi 8 órás, munkahelyen bent dolgozós) „tipikus” munkaképtől jelentősen eltérnek, mint például az otthoni munka vagy a kevesebb munkanap alatt azonos munkamennyiség elvégzésére irányuló lehetőségek.

Simonovits Bori (TÁRKI) - Koltai Júlia (ELTE TáTK)