negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


A nők jövedelemhátrányának illúziója

Szemben az elterjedt véleménnyel, a nők jövedelemhátránya inkább kivétel, mint szabály, hiszen a munkaerőpiac legnagyobb részén nincs jövedelemhátránya a nőknek. A nők csak akkor kerülnek jövedelemhátrányba, ha olyan állásban dolgoznak, ahol magas a férfiak jövedelme - állapította meg "Az Esélyegyenloség a munka világában" címu "TÁMOP 5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem - a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erosítése" projekt keretében végzett kutatás, melyet az Egyenlo Bánásmód Hatóság valósít meg az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával.
Sok elemzés Magyarországon a nők férfiakhoz képesti jövedelemhátrányát 10-20 százalék közöttire teszi. A Bértarifa felvétel 2009-es adatai alapján a férfiak és a nők jövedelmét jövedelemötödönként1 összehasonlítva azt látjuk, hogy a közepes és alacsonyabb jövedelem alatt a férfiak és nők jövedelme azonos, az átlagnál valamivel magasabb keresetűek ötödében kisebb, a legmagasabb jövedelműek körében jelentős a nők jövedelemhátránya. Másként, a munkaerőpiac egészében mért női jövedelemhátrányt a legnagyobb jövedelműeknél tapasztalható egyenlőtlenség „termeli ki”.

A nők jövedelemhátrányának mértéke a legalacsonyabb (1. ötöd), a közepes (2–4. ötöd)
és a legmagasabb (5. ötöd) jövedelműek körében, %
ábra
Forrás: TÁMOP 5.5.5/08/1. A diszkrimináció elleni küzdelem - a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése.
A teljes tanulmány letölthető az EBH honlapjáról


A nők jövedelemhátránya tehát inkább kivétel, mint szabály, amennyiben a munkaerőpiac legnagyobb részén nem tapasztalható jövedelemhátrány a nők esetében. Az érem másik oldala ugyanakkor, hogy a munkaerőpiacon ezek tipikusan az alacsony vagy közepes jövedelemmel kecsegtető foglalkozások és ágazatok, s azokat a munkaerő-piaci rétegeket (férfiakat és nőket egyaránt) érintik, amelyeknek nincsenek ennél magasabb pozíciókra esélyes karrierlehetőségeik. A nők valójában tehát akkor kerülnek jövedelemhátrányba, ha olyan állásban dolgoznak, ahol magas a férfiak jövedelme. Ez az úgy nevezett üvegplafon jelenség, amikor a nőket láthatatlan, de áttörhetetlen akadályok fosztják meg a karrier, ezen belül pedig a magasabb jövedelem megszerzésének lehetőségétől.

1A jövedelemötöd azt jelenti, hogy a mintát öt részre szabdaljuk, ahol az 1. ötödbe a munkavállalók legalacsonyabb jövedelmű 20%-a kerül, az 5. ötödbe a munkavállalók legmagasabb jövedelmű 20%-a sorolódik.

Sik Endre (TÁRKI)