negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


A visegrádi négyek lakosai II. János Pál boldoggá avatásáról

II. János Pál pápa boldoggá avatása igen eltérő fontosságú a visegrádi négyek lakosai számára: nem meglepő módon az esemény a lengyelek számára kiemelkedően, míg a cseheknek szinte egyáltalán nem fontos. A magyarok ebben a kérdésben a csehekhez és a szlovákokhoz állnak közelebb, miközben a négy ország közül nálunk a legmagasabb azok aránya (a felnőtt népesség egynegyede), akik nem is hallottak a boldoggá avatásról – derül ki CEORG (Central European Opinion Research Group) kutatási együttműködés keretében készült legfrissebb TÁRKI-kutatásból.
II. János Pál pápát május elsején boldoggá avatták, amit nemcsak a világ különböző részein, de Közép-Európában is eltérő fontossággal ítélnek meg. Nem meglepő, hogy a visegrádi négyek országai közül éppen a lengyelek tekintik lényegesnek honfitársuk boldoggá avatását: 95%-uk szerint az esemény fontos a lengyeleknek, de tízből legalább nyolc lengyelnek személyesen, illetve családja számára is kiemelkedő ez az alkalom. A másik három visegrádi országban már kisebbségben vannak azok, akik saját maguk vagy közvetlen környezetük számára lényegesnek ítélik az egyházi eseményt: a szlovákok közel fele, a magyarok harmada, míg a cseheknek csak hatoda vélekedik így.

Fontos-e II. János Pál pápa boldoggá avatása…? (azok százalékos aránya, akik fontosnak vagy nagyon fontosnak tartják az eseményt)
ábra
Forrás: CEORG kutatási együttműködés, 2011. március- április, magyar adat: TÁRKI


Érdekes, hogy míg a személyes és a szűkebb (családi, nemzeti) környezetre vonatkozó véleményekben nagyon jelentős eltérés van a lengyelek és a többi visegrádi országban élők (elsősorban a csehek és a magyarok) között, addig abban, hogy a tágabb környezet (Európa és a világ) számára mennyire lényeges II. János Pál boldoggá avatása, már sokkal közelebbiek az álláspontok. Tíz lengyel közül hét, ugyanennyi cseh, magyar vagy szlovák közül pedig nagyjából öt vélekedik úgy, hogy a katolikus egyház május 1-jei szertartása az európaiak és más földrészek lakosai számára is fontos esemény.

Bernát Anikó – Gábos András, TÁRKI Zrt.