negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


Koruk miatt érzik legtöbben diszkrimináltnak magukat a munkaerőpiacon

A versenyszférában dolgozó munkavállalók közül viszonylag keveseket ért diszkrimináció az elmúlt évben. A legnagyobb eséllyel koruk miatt érezték úgy a munkavállalók, hogy diszkriminálják őket – állapította meg a TÁMOP 2.5.2. program keretében végzett „Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok 2010” c. kutatás során a TÁRKI két kutatója.
A több, mint nyolcezer munkavállaló megkérdezésén alapuló kutatás során öt kérdésben – életkor, etnikai hovatartozás, nem, egészségi állapot és családi állapot – vizsgáltuk a hátrányos megkülönböztetést. A felvételt megelőző évben a legnagyobb eséllyel koruk miatt érezték a munkavállalók diszkrimináltnak magukat.

A diszkriminációs tapasztalat elterjedtsége a munkavállalók körében a diszkrimináció oka szerint (%)
ábra

Ezek az értékek nem állnak távol egy 2009-ben végzett kutatás eredményeitől, ahol a foglalkoztatottak körében a bármilyen okból diszkriminációt tapasztalók aránya 9% volt. A foglalkoztatottak 7%-a érzékelt diszkriminációt a bérezésben, 4%-a az előrejutásban és 2%-a a munkakörülmények alakulásában, ami szintén közel áll a korábbi kutatás értékeihez (akkor a foglalkoztatottak 6%-a érzékelt diszkriminációt a bérezésben, 3%-a az előrejutásban és 2%-a a munkakörülmények alakulásában). Az életkor miatt érzett diszkrimináció a legfiatalabb és legidősebb körében a legjellemzőbb.

Az életkor miatt tapasztalt diszkrimináció elterjedtsége, életkor szerint a munkavállalók körében (N=8147, százalékban)
ábra

Az iskolai végzettség növekedésével nő a nem és a kor, csökken a származás szerinti diszkriminációs tapasztalat esélye.

Az életkor, az etnikai származás, a nem és bármilyen ok miatt tapasztalt diszkrimináció elterjedtsége, iskolai végzettség szerint a munkavállalók körében (N=8147, százalékban)
ábra

A kor miatti diszkriminációs tapasztalat a fiatal és gyereket nevelők, illetve az egyedülállók körében a legmagasabb.

A budapesti lakosok és Budapesten dolgozók körében magasabb az etnikai alapú diszkriminációs tapasztalat. A Budapestre bejárók körében a legmagasabb a kor miatt (és az első esetben az etnikai alapú) diszkriminációs tapasztalat mértéke.

Sik Endre – Simonovits Bori, TÁRKI Zrt.