negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


Milyen zenét szeretnek magyarországi szlovákok?

A magyarországi szlovákok között kicsit többen vannak olyanok, akik a magyar zenét szeretik, mint azok, akik a szlovákot, de nagyon kevesen vannak, akiknek ne lenne kedves zenéje vagy egyáltalán ne szeretné a zenét – állapította meg az a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet részvételével zajló összehasonlító kutatás (ENRI-East, http://www.enri-east.net/en/), amely a társadalmi-etnikai identitás alakulását vizsgálja az EU keleti határai mentén elterülő országok nemzeti-etnikai kisebbségeinek körében.
A magyarországi szlovákok között kicsit többen vannak, akik a magyar (de nem feltétlenül nép)zenét szeretik, mint azok, akik a szlovákot, ugyanakkor nagyon kevesen vannak olyanok, akiknek ne lenne kedves zenéje, vagy ne szeretné a zenét. Összességében tízből hat magyarországi szlovák szereti a magyar zenét is, míg tízből öt a szlovákot is, tízből további ketten másfajta zenéket is, egy pedig mindenféle zenét szeret.

Mivel a magyarországi szlovákok összességében eléggé idősek, ezért ezek az eredmények alapvetően a nyugdíjas korosztály ízlését tükrözik. Ennek ellenére az életkor csökkenésével nem változik a magyar zenét szeretők köre, hiszen minden kohorszban igen magas, 60% fölötti, de a „legfiatalabbak” (akik maguk is közelebb vannak a nyugdíjhoz, mint az iskola befejezéséhez) körében nagyon alacsony a szlovák zenét kedvelők aránya. A 60 év alattiak az átlagosnál jobban kedvelik a „globális” muzsikát és több közöttük a zenei „mindenevő” is. Ezzel szemben a legidősebbek között találjuk a legnagyobb arányban azokat, akik (már?) nem szeretik a zenét, de ez is tízből egy idős magyarországi szlovákra jellemző csak.

Milyen zenét szeretnek a különböző korú magyarországi szlovákok?
ábra

Ugyanennek a kutatásnak a Tótkomlóson, az egyik „legszlovákabb” magyar településen végzett, három generációt magában foglaló részkutatásából kiderül az is, hogy a gyerekek (jobbára 12-14 év közöttiek) kedvence a globális zene, szemben a nagyszülő és szülő generációkkal, akik között elsöprő a magyar zenét szeretők aránya.

Milyen zenét szeretnek a tótkomlósi szlovák családok?
ábra

Sik Endre (TÁRKI)