negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


Kisebbségi identitás és nyelvhasználat

Noha a többi kelet- és közép európai kisebbséghez képest a magyarországi szlovákok körében sokak számára a kisebbséghez való tartozás az identitás legfontosabb eleme, mégis éppen a magyarországi szlovákok körében a legmagasabb a kettős nyelvhasználat az otthoni társalgásban – állapította meg az az összehasonlító kutatás (ENRI-East, http://www.enri-east.net/en/), amely a társadalmi-etnikai identitás alakulását vizsgálja az EU keleti határai mentén elterülő országok nemzeti-etnikai kisebbségeinek körében.
Minden embernek többféle identitása van, ami a kisebbségek tagjai esetében további lehetőséggel bővül. Az ENRI-East című, kelet-európai kisebbségek körében végzett kutatásban tíz identitáselem (például a nem, a kor, a foglakozás, a vallás stb.) közül a kelet- és közép-európai nemzeti kisebbségek körülbelül 10%-a választotta a kisebbséghez való tartozást mint a legfontosabb identitás-elemet.

Az átlagosnál körülbelül kétszer gyakrabban tekintették a legfontosabbnak a kisebbségi identitást a lengyelországi ukránok, a fehéroroszországi és a litvániai lengyelek és a magyarországi és szlovákiai „kisebbség páros”, tehát az itthoni szlovák és szlovákiai magyar kisebbség. (1. térkép)

1. térkép A kisebbséghez tartozást az identitás legfontosabb elemének tartók aránya az egyes nemzeti kisebbségek körében az EU keleti határán lévő EU-s és nem EU-s tagállamokban*
ábra
*Az egyes kisebbségek és országok Északról Dél felé haladva: oroszok Lettországban, Fehéroroszok, lengyelek és oroszok Litvániában, litvánok a kaliningrádi régióban (Oroszország), lengyelek Fehéroroszországban, fehéroroszok és ukránok Lengyelországban, lengyelek és magyarok Ukrajnában, magyarok Szlovákiában, szlovákok Magyarországon.


Az identitás fontos eleme az otthon használt nyelv. A kelet- és közép-európai kisebbségek többsége a „otthoni” nyelvet (vagyis annak az országnak a nyelvét, ahová etnikailag tartozik) használja az „itthoni” (azaz a lakóhelye szerinti országbeli) beszélgetések során. (A 2. térképen a zárójelben rendre az „otthoni”, az „itthoni”, illetve a kettős nyelvhasználók aránya található).

Kivétel a kaliningrádi régióban élő litván kisebbség, amelynek zöme oroszul beszél, valamint az Ukrajnában és Lengyelországban élő lengyel és ukrán „kisebbség-pár”: az előbbiek inkább ukránul beszélnek, az utóbbiak körében pedig közel azonos a „itthoni”, az „otthoni” és a kettőt felváltva használók aránya. A magyarországi szlovákok azzal emelkednek ki a kelet-európai nemzeti kisebbségek közül, hogy körükben a legmagasabb a kettős nyelvhasználók, s elenyésző (az egyik legalacsonyabb) az otthon szlovákul beszélők aránya.

2. térkép Az otthoni beszélgetések során az „otthoni”, az „itthoni” és a kettős nyelvet használók aránya az egyes nemzeti kisebbségek körében az EU keleti határán lévő EU-s és nem EU-s tagállamokban**
ábra
**Az egyes kisebbségek és országok Északról Dél felé haladva: oroszok Lettországban, lengyelek és oroszok Litvániában, litvánok a kaliningrádi régióban (Oroszország), ukránok Lengyelországban, lengyelek és magyarok Ukrajnában, magyarok Szlovákiában, szlovákok Magyarországon.


Sik Endre (TÁRKI)