negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


Társadalmi felzárkóztatás és a romák integrációja: empirikus eredmények az oktatás területéről
A TÁRKI Társadalomkutatási Intézet és az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének műhelykonferenciája
Időpont: 2010. szeptember 28. kedd 16.30
Helyszín: MTA Közgazdaságtudományi Intézetének 804. terme (XI. Budaörsi út 45.)


A roma és kirekesztett lakosság társadalmi integrációja évek óta a politikai diskurzus egyik meghatározó témája, de számos kísérlet és kezdeményezés ellenére az áttörés, azaz valóban hatékony és eredményes szakpolitikai beavatkozások még nem illetve csak elvétve történtek e téren. Abban egyetértés van a politikusok és szakértők között, hogy az integráció kulcsa a foglalkoztatás, az ehhez vezető út pedig az oktatás, ezen belül is a legalább középfokú végzettség – akár szakma, akár érettségi – megszerzése, hiszen az ilyen végzettséggel nem rendelkező munkavállalási korú magyarok közül tízből legfeljebb négynek van munkája. Mindez nem csak „romakérdés”, de tagadhatatlan, hogy a képzetlen munkavállalási korú népesség egyharmada roma, és helyzetük évtizedek óta tartó összetett társadalmi-gazdasági folyamatok és diszkrimináció együttes eredménye.

A TÁRKI Társadalomkutatási Intézet és az MTA Közgazdaságtudományi Intézete által rendezett műhelykonferencia e folyamatban az oktatásra fókuszálva arra kereste a választ, hogy milyen tényezők állnak a romák és hátrányos helyzetűek alacsony iskolázottsága mögött és milyen beavatkozásokkal lehet érdemi változásokat elérni. A műhelykonferencián az MTA Közgazdaságtudományi Intézete és a TÁRKI kutatói által bemutatott közelmúltbeli vizsgálatok közös célja, hogy tényekre alapozott szakpolitikák számára kínáljanak megalapozott és releváns háttértudást. A műhelykonferencia végén Balog Zoltán, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkár beszélt a romák integrációja érdekében végzendő kormányzati tervekről.

A műhelykonferencia legfontosabb üzenete az, hogy a romák felzárkóztatási politikájának a tények szisztematikus feldolgozásán és elfogulatlan értelmezésén kell alapulnia, hiszen csak az objektivitás és szakmaiság vezethet sikerre egy olyan társadalmi kérdés esetében, ami ma már nyilvánvalóan nem csak a magyar, hanem európai szinten vár megoldásra.

A műhelykonferencia előadásainak fő megállapításai az alábbiak:

A műhelykonferencia programja:

Program
Megnyitó: Fazekas Károly, az MTA KTI igazgatója
Tóth István György, a TÁRKI vezérigazgatója, levezető elnök: a konferencia céljai, koncepciója, menetrendje

A Tárki-Educatio Életpálya–kutatás eredményei
Kertesi Gábor (MTA KTI) és Kézdi Gábor (MTA KTI és CEU): Iskolázatlan szülők gyermekei és roma fiatalok a középiskolában. Beszámoló az Educatio Életpálya-felvételének 2006 és 2009 közötti hullámaiból
Kertesi Gábor (MTA KTI) és Kézdi Gábor (MTA KTI és CEU): A roma és nem roma tanulók iskolai teljesítményének különbségei és lehetséges magyarázatai

Etnikum és hátrányos helyzet az oktatási rendszerben: további kutatási eredmények
Bernát Anikó (TÁRKI): Ösztöndíjak etnikai vagy szociális alapon?
Németh Szilvia (TÁRKI-Tudok): Modellértékű tanodatípusú intézmények vizsgálata
Róbert Péter (TÁRKI): Pisa-eredmények és társadalmi egyenlőtlenségek
Hozzászólások, vita

Balog Zoltán, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Társadalmi felzárkózás és a romák integrációja: a műhelykonferencia tanulságai a kormányzat tervei tükrében
Zárszó (Tóth István György, TÁRKI)

További információk: bernat@tarki.hu

Megjelenés a magyar sajtóban:
Tanulásban a származás nem számít, csak a pénz (Privatbankar, 2010. szeptember 29. 08:40)
Az etnikai hovatartozás nem oka az iskolai lemorzsolódásnak (Echo TV, 2010.09.28 21:05)
Tárki-MTA konferencia: az etnikai hovatartozás nem oka az iskolai lemorzsolódásnak (Galamus.hu, 2010. szeptember 28. kedd, 21:40)
"A szegregáció elleni küzdelem többet árthat, mint használ" (Inforadió, 2010.09.29 12:17)
Balog Zoltán a Tárki-MTA konferenciáján (MTI, Inforadio.hu+hanganyag) (balogzoltan.fidesz.hu, 2010. szeptember 28. 21:40)
Balog Zoltán: nézzük meg a minisztergyerekek iskoláit (fn.hu, 2010. szeptember 29. 15:15)
Az etnikai hovatartozás nem oka az iskolai lemorzsolódásnak (vilag.transindex.ro, 2010. szeptember 29.)