negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


Magas, de csökkent a félelem a munkanélküliségtől

A válság óta megnőtt a munkanélküliségtől való félelem: a kilencvenes években csak tízből két-három foglalkoztatott félt attól, hogy elvesztheti az állását, az elmúlt években azonban tízből legalább négyen tartanak ettől, bár tavaly óta kis csökkenés figyelhető meg – derül ki a TÁRKI 2010. áprilisi kutatásából.
Magyarországon munkanélküliség és a munkanélkülivé válás a rendszerváltás óta közbeszéd és félelmek tárgya. Bár ez idő alatt európai összehasonlításban a magyarországi munkanélküliségi ráta sosem volt magas, a munka elvesztésének réme mélyen beleivódott az emberekbe. A kilencvenes évek elejéhez-közepéhez képest 2008 végére a válság megnövelte a munkanélküliségtől való félelem mértékét, s ez máig csak kis mértékben csökkent. Míg a kilencvenes években a foglalkoztatottak (az alkalmazottként és vállalkozóként dolgozók) negyede-harmada tartott a munkája megszűnésétől, addig 2008 és 2010 között 42-45% között mozgott az arányuk.

A munkanélkülivé válástól való félelem alakulása a foglalkoztatottak között 1992–2010 (a munkanélküliségtől nagyon vagy eléggé tartók aránya)
ábra
Forrás: Magyar Háztartás Panel 1992-1997, és TÁRKI Omnibusz 2008. november, 2009. március és 2010. április (N=476)


A foglalkoztatottak és vállalkozók között sem nemük, sem koruk, sem pedig lakóhelyük településnagysága szerint nem figyelhető meg nagy különbség a munkanélküliségtől erősen tartók, illetve az ettől egyáltalán nem félők arányában (a foglalkoztatottak 16% és 11%). Az átlagosnál nagyobb a munkanélküliségtől nagyon félők aránya a Közép-Dunántúlon (21%) és az Alföldön (23%) élők, illetve legfeljebb nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkezők (32%) körében. Az iskolai végzettség hatását a 2. ábra mutatja: az iskolázottság emelkedésével jelentősen nő azok aránya, akik egyáltalán nem tartanak a munkanélküliségtől: az egyetemet végzettek körében hatszor annyian vannak ettől nem tartók, mint a csak legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők között. Értelemszerűen fordított az arány a munkanélküliségtől nagyon félők esetében: az általános iskolát végzettek körében ötször annyian tartanak a munkájuk elvesztésétől, mint az egyetemi diplomával rendelkezők között.

A munkanélkülivé válástól való félelem alakulása iskolai végzettség szerint 2010-ben (a munkanélküliségtől nagyon vagy eléggé tartók aránya az alkalmazottak és vállalkozók körében, %)
ábra
Forrás: TÁRKI Omnibusz 2010. április (N=476)


Sik Endre, TÁRKI Zrt.