negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


Szcenáriók

A FIDESZ fölényes győzelmétől az ország dolgainak javulását prognosztizálók aránya magas a nagyobb szavazási hajlandóságúak körében - derül ki a TÁRKI 2010. februárban készült reprezentatív kutatás eredményeiből.
A felnőtt magyar lakosság körében februárban a pártpreferencia- kutatás keretében vizsgáltuk azt, hogy a lakosság szerint az általunk felvázolt választási eredmény bekövetkeztekor, milyen irányba mennének a dolgok az országban.

A FIDESZ nagyarányú győzelme (ha egyedül alakíthatnának kormányt), illetve a kétharmados arány megszerzése esetén is az ország dolgainak javulását várók aránya jelentősen magasabb, mint a romlást váróké (a nagyarányú győzelem esetén 52%-nyian javulást várnak, 29%-nyian a romlással számolnak; a kétharmados többség megszerzésétől a helyzetet értékelő lakosság 50%-a javulást, 31%-a romlást prognosztizál az ország helyzetében).

A FIDESZ fölényes győzelmétől az ország dolgainak javulását prognosztizálók aránya a szavazási hajlandósággal pozitívan, ennek ellentéte – a romlást várók aránya - negatívan korrelál: akik úgy nyilatkoztak, hogy biztosan elmennek szavazni április 11-én, azok körében az átlagosnál magasabb azok aránya, akik szerint a FIDESZ győzelme esetén javulna az ország helyzete, akik pedig biztosan nem vesznek részt a választásokon, azok pedig inkább a helyzet romlását prognosztizálják. A választási hajlandóság csökkenésével nő a semleges választ adók aránya, akik sem javulást sem pedig romlást nem várnak a FIDESZ nagyarányú győzelmétől.

Az ország dolgaiban milyen irányú változást hozna, ha a FIDESZ nagy arányban győzne és egyedül alakíthatna kormányt
(a választási hajlandóság bontásában, N = 973)
ábra
Forrás: TÁRKI - Omnibusz kutatás 2010. február


Az ország dolgaiban milyen irányú változást hozna, ha a FIDESZ kétharmados arányban győzne
(a választási hajlandóság bontásában, N = 973)
ábra
Forrás: TÁRKI - Omnibusz kutatás 2010. február


A pártszimpátia hatása a választási hajlandóságnál erősebben megosztja a lakosságot. A FIDESZ nagy vagy még nagyobb arányú győzelméről értelemszerűen eltérően gondolkodnak az MSZP és a FIDESZ szimpatizánsai. A JOBBIK szimpatizánsai körében ezzel szemben nincs nagy eltérés a FIDESZ győzelmétől az ország romlását vagy javulását várók aránya között, de azért az utóbbiak vannak többen.

Az ország dolgaiban milyen irányú változást hozna a FIDESZ győzelme
(pártpreferencia szerinti bontásban, N = 660)
ábra
Forrás: TÁRKI - Omnibusz kutatás 2010. február


A JOBBIK szerepét, mint a parlament erős ellenzéke a FIDESZ szimpatizánsok inkább romlásnak mint javulásnak gondolják: a FIDESZ szavazóinak 51%-a szerint romlana, míg 33%-a szerint javulna az ország helyzete, ha a JOBBIK bekerülne a parlamentbe és ott meghatározó ellenzéki erő lenne. Az MSZP szavazók 87% szerint ez csak romlást okozna.
Az MSZP szimpatizánsok számára az MDF parlamentbe kerülése a folyamatok várható kimenete szempontjából érdektelen, de nagy eltérést az SZDSZ (összességében inkább romlást) és az LMP (összességében inkább javulást) bekerülésétől sem várnak.
A FIDESZ és a JOBBIK szimpatizánsai egyformán gondolkodnak az MDF és az SZDSZ parlamentbe kerülésének a folyamatokra gyakorolt hatásáról (romlást hozna, különösen az utóbbi), és egyiknek sincs kialakult véleménye az LMP parlamentbe kerülésének várható hatásáról (de a FIDESZ szimpatizánsok inkább romlást prognosztizálnak).

Páthy-Dencső Blanka - Sik Endre, TÁRKI Zrt.