negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


A négy közép-európai ország lakosai közül a magyarok vélik legrosszabbnak a saját anyagi helyzetüket

A csehek az országuk gazdasági helyzetével, míg a magyarok a sajátjukkal kapcsolatban mondták a másik három visegrádi ország lakosaihoz képest nagyobb arányban, hogy rossz a helyzet és változást sem remélnek a következő egy évben, sőt a magyarok az anyagi helyzetük romlását prognosztizálják– derül ki a CEORG (Central European Opinion Research Group) kutatási együttműködés keretében végzett TÁRKI kutatás legfrissebb eredményeiből.
A négy közép-európai ország gazdasági helyzetéről alkotott véleményeket bemutató ábrán jól látható, hogy tízből két lengyel jónak és további négy átlagosnak tartja országának jelenlegi gazdasági helyzetét. Ebben jelentősen eltér a másik három visegrádi országtól, hiszen azokban átlagosan tízből összesen hárman vannak, akik jónak vagy átlagosnak vélik a gazdasági helyzetet és a többségben azok vannak, akik szerint az inkább rossznak mondható.

Az ország mai gazdasági helyzete… (%)
ábra
Forrás: CEORG-TÁRKI 2009. december (SK, PL, CZE), 2010. január (HU)

A lengyelek körében a többség úgy véli, hogy a következő egy évben nem lesz változás az ország gazdasági helyzetét illetően és csak 18%-nyian vannak azok, akik a gazdasági helyzet romlását prognosztizálják. A csehek, a lengyelek és mi magyarok viszont ennél nagyobb arányban (rendre 36-36-38%) jósoljuk az ország gazdasági helyzetének romlását a következő 12 hónapban. Ezen három visegrádi országban a többség az ország (alapvetően rossz) helyzetének változatlanságával számol.

Az ország gazdasági helyzete jövőre… (%)
ábra
Forrás: CEORG-TÁRKI 2009. december (SK, PL, CZE), 2010. január (HU)

A négy közép-európai ország lakosainak saját anyagi helyzetükről alkotott véleménye azonban már különbözik a saját ország jelenlegi és jövőbeni helyzetének értékelésétől. A csehek, a lengyelek és a szlovákok esetében egy pozitívabb jelenlegi és jövőbeni képet láthatunk, a magyarok esetében már többen vannak a pesszimisták.

Rajtunk kívül a többi ország lakosai a jelenlegi anyagi helyzetüket tízből nyolcan-kilencen jónak vagy átlagosnak tartják, míg nálunk ugyanezt öten mondják magukról. A rossz anyagi helyzetről nálunk kétszer-háromszor annyian számoltak be, mint a cseheknél, lengyeleknél vagy a szlovákoknál.

A háztartása jelenlegi anyagi helyzete… (%)
ábra
Forrás: CEORG-TÁRKI 2009. december (SK, PL, CZE), 2010. január (HU)

A lengyelek (akárcsak országuk gazdasági helyzetével kapcsolatban) a saját anyagi helyzetük változatlanságát vélik a következő egy évben, akik viszont változást prognosztizálnak, azok is inkább pozitív irányban érzik elmozdulni azt. A csehek és a szlovákok többsége szintén a változatlanságra szavaz, azonban körükben az állapot romlását többen vélik, mint annak javulását. A legnagyobb arányban pedig a magyarok szerint fog az alapvetően sem fényes anyagi helyzet (tovább) romlani: tízből négyen gondolják így.

A háztartása anyagi helyzete jövőre… (%)
ábra
Forrás: CEORG-TÁRKI 2009. december (SK, PL, CZE), 2010. január (HU)

Páthy-Dencső Blanka, TÁRKI Zrt.