negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


Felemás bizakodás

Az ország helyzetével és kilátásaival kapcsolatos pesszimizmus érdemben csökkent, viszont saját helyzetüket a magánemberek és a feldolgozóipar cégei egyaránt stagnálónak látják – állapították meg a Tárki és a Kopint-Tárki kutatói.
Kismértékben javult a gazdasági szereplők közérzete 2010 első negyedévében az előző évihez képest, de még mindig lényegesen elmarad a legutóbbi 10 év átlagától és a válság kezdete előtti negyedévben mért értéktől is. A HVG megbízásából a TÁRKI és a Kopint-TÁRKI által készített gazdasági közérzeti index értéke – 0-100-ig terjedő skálán átlagosan 38,9 pontot ért el az előző negyedévi 37,5 pont után. A javulásban a fő szerepe annak van, hogy a gazdasági környezetből fakadó bizonytalanságok mérséklődtek, amit a forint stabilabb árfolyama és a kamatok csökkenése is jelez. Bár ezt a lakosság és a vállalatok egyaránt érzékelik, kedvező hatása mégis elsősorban az ország helyzetének és kilátásainak megítélésében mutatkozik meg.

ábra
Források: TÁRKI, KOPINT-TÁRKI

A lakosság és a feldolgozóipari vállalatok saját helyzetük (alacsony szinten való) stagnálásról számolnak be. A jelenlegi helyzetről alkotott vélemények egyik csoportban sem változtak jelentősen, ám a közeljövőt illető várakozások tovább javultak. A lakosság és a döntően a külpiaci trendektől függő feldolgozóipari vállalatok esetében a bizakodás fő tényezője az, hogy az ország helyzetével és kilátásaival kapcsolatos (korábban drámai) pesszimizmus érdemben csökkent. A feldolgozóipari cégek az elmúlt fél évben az azt megelőző, abszolút borús időszakhoz képest már óvatos bizakodással tekintettek a következő félév folyamataira.

A ma érzékelt helyzet, valamint a válság előtti utolsó negyedévnek és az 1999-2009 közötti 10 év átlaga
ábra
Források: TÁRKI, KOPINT-TÁRKI

Ugyanakkor személyes életében a lakosság, céges szinten pedig a vállalati vezetők továbbra is zömmel kedvezőtlen hatásokat tapasztalnak: előbbiek esetében a még mindig inkább negatív foglalkoztatási és jövedelmi folyamatok fékezik a fogyasztási lehetőségeket, a vállalatok pedig továbbra is súlyos keresleti korlátokkal szembesülnek, külföldön is, ám különösen belföldön. Ráadásul a lakosság és a cégek többsége számára nem nagyon javultak a hitellehetőségek sem, az árfolyam- és a kamathatás pozitívumai egyelőre főként a hiteltörlesztési feltételek enyhülésében mutatkoznak meg.

ábra
Források: TÁRKI, KOPINT-TÁRKI

Továbbra is fennáll az a 2006 közepe óta jellemző sajátosság, mely szerint az országról általában lényegesen rosszabb képet festenek a megkérdezettek, mint saját konkrét helyzetükről. A legutóbbi negyedévben azonban jelentősen csökkent ez az eltérés – az ország gyors összeomlásától kevésbé tartanak a megkérdezettek, mint korábban.

Páthy-Dencső Blanka