negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


Miért tanul?

Az alapfokú és a doktori képzésben résztvevők személyes okoknál fogva, míg a szakmunkás bizonyítványért, az érettségiért és a nem felsőfokú képzésben megszerezhető okleveléért a munka miatt tanulnak tovább azok, akik korábban félbehagyták tanulmányaikat - derült ki a 2008 nyarán végzett európai LLL (Lifelong Learning) kutatás magyarországi eredményeiből.
Az Európai Bizottság FP6-os programja keretében készített, 2008 nyarán végzett 1000 fős országos vizsgálat során az oktatási intézményeken belül olyan "diák" felnőttekkel készült interjú, akik iskolarendszerű képzésüket legalább két évre megszakították, majd visszatértek az oktatásba. Az eredmények alapján elmondható, hogy tízből hatan a munkájuk miatt, míg négyen személyes (nem munkával kapcsolatos ok) miatt folytatták tanulmányaikat.

Akik jelenleg alapfokú képzésben vesznek részt, azok az átlagosnál magasabb arányban mondták (52%), hogy személyes okok miatt kezdték újra a tanulást, de az iskolázottsági létra ellentétes végén tanulók többsége is ugyanígy indokolt: a doktori fokozat (PhD) megszerzésének is elsődlegesen személyes oka van a hallgatók több, mint fele esetében (57%). A képzésbe való visszakapcsolódás okaként a munkaerő-piaci pozíció javítását, erősítését leginkább a szakmunkás bizonyítványért tanulók, illetve az érettségi után tanulmányaikat a felsőfokra nem akkreditált képzéssel újrakezdők jelölték meg elsődleges indokként: körükben tízből heten ezért kezdtek újra tanulni.

Miért ezt a képzést választotta? (N = 1009, a jelenlegi képzések szerinti bontásban)
ábra
Forrás: TÁRKI - "LLL2010 - Towards a Lifelong learning Society in Europe: The Contribution of the Education System" c. kutatás,
2008. május-június

A férfiak, a 40 év felettiek, valamint a munka mellett tanulók körében még az átlagosnál is többen képzik magukat tovább a munka miatt, míg a nők, a 30 év alattiak és a a jelenleg inaktív státuszúak (tanulók, háztartásbelek, rokkant nyugdíjasok) körében azok vannak magasabb arányban, akik ezt személyes ok miatt teszik.

Páthy-Dencső Blanka, TÁRKI Zrt.