negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


2009.07.22.

Idén elmarad a nyári pangás?

A TÁRKI választáskutatási programja keretében a felnőtt lakosság körében végzett júliusi vizsgálat adatai további elmozdulást mutatnak az európai parlamenti választások és a júniusi vizsgálatunk eredményeihez képest. Az 1000 fő megkérdezésén alapuló, a 18 éves és idősebb lakosságot életkor, nem, iskolai végzettség és lakóhely szerint reprezentáló kutatás szerint az EP-választon sikeres pártok tovább növelték szimpatizánsaik körét, az MSZP és az SZDSZ viszont veszített táborából.
Bár a nyár politikai értelemben általában kevéssé mozgalmas időszak, az idei kora nyári EP-választások utózöngéi még júliusban is érzékelhetőek voltak. Az EP-választáson sikeres pártok a voksolás utáni hónapban tovább növelték táborukat, míg a kormánypártok tovább gyengültek, így júliusra a teljes választónépesség körében a Fidesz tábora már közel négyszerese az MSZP-ének: ekkora különbség nem volt még az első és második párt között a rendszerváltás óta. A Jobbik szimpatizánsainak köre is nőtt, a biztos szavazó pártválasztókon belül azonban lényegében változatlan a támogatottságuk.

A FIDESZ támogatottsága a felnőtt lakosság körében júliusban 39%, szemben a májusi 37 és a júniusi 34%-kal. A Magyar Szocialista Párt tábora a teljes lakosság körében ebben a hónapban 11%, míg májusban és júniusban egyaránt 13%-nyian szavaztak volna a kormánypártra.

1. ábra: A pártok támogatottsága a teljes népesség körében
2009. május és 2009. július között(%)
ábra
Az ábrán az oszlopok havi összege kerekítés miatt eltérhet a 100%-tól.

Júliusban a teljes lakosság 37%-a nem tudott vagy nem akart olyan pártot mondani, amelyre szavazna. A pártválasztók körében tapasztalható trendek megegyeznek a teljes lakosság körében érzékelhetőkkel: Júliusban a pártválasztók körében a FIDESZ az előző hónapnál is jelentősebb mértékben, 45 százalékponttal vezet az MSZP előtt (májusban 41, júniusban 36 százalékpontnyi volt a különbség). A biztos szavazó pártválasztók körében eltérés látható az előző hónaphoz képest: a FIDESZ támogatottsága 65%-ra emelkedett (az április 64%, a májusi 70% és a júniusi 58% után), míg az MSZP szavazótábora többhavi ingadozás után most újra 17%-ra csökkent (áprilisban 22%-on, májusban 17%-on, júniusban pedig 23-on állt az MSZP). A FIDESZ és az MSZP szavazóbázisa tehát az elmúlt negyedévben váltakozva nőtt illetve csökkent, ami júliusra közel négyszeres különbséget jelent a két párt szavazótábora között.

2. ábra: A pártok támogatottsága a biztos szavazó pártválasztók körében
2009. május és 2009. július között(%)
ábra

Ebben a hónapban felmérésünk szerint a teljes népességen belül a júniusi 5%-ról 6%-ra nőtt a Jobbik Magyarországért Párt támogatottsága, a rájuk szavazók tábora azonban, azaz a biztos szavazó pártválasztóik aránya nem nőtt: júniusban 10%, júliusban 9% volt a részesedésük. Az SZDSZ támogatottsága a rendszerváltás óta nem volt még ilyen alacsony: míg a párt az elmúlt 2 hónapban 3%-on állt, addig júliusra 1%-ra csökkent a támogatottsága a biztos szavazó pártválasztókon belül. Az MDF megtartotta 3%-os szavazótáborát a biztos szavazó pártválasztók körében.

A fenti eredmények az EP-választásokon tapasztalt alacsony részvételi hajlandóságnál lényegesen magasabb parlamenti részvétel esetén lennének várhatóak, akárcsak az előző havi felmérésünkben, hiszen mind júniusban, mind pedig júliusban 47%-nyian mentek volna el biztosan szavazni egy "most vasárnapi" választáson (míg májusban 43% volt ez az arány).

Az adatfelvétel 2009. július 7. és 15. között zajlott.

TÁRKI Zrt.
Kapcsolódó oldal:
Választáskutatás