negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


2009.06.24.

Vannak változások

A TÁRKI választáskutatási programja keretében a felnőtt lakosság körében végzett júniusi vizsgálat adatai elmozdulást mutatnak a korábbi, európai parlamenti választások előtti eredményekhez képest. Az 1000 fő megkérdezésén alapuló, a 18 éves és idősebb lakosságot életkor, nem, iskolai végzettség és lakóhely szerint reprezentáló kutatás szerint az EP választás előtti időszakhoz képest most annyival kevesebben mondják FIDESZ szavazónak magukat, ahányan többen vannak a Jobbik Magyarországért Mozgalom szavazói.
A teljes népességen belül a FIDESZ továbbra is jelentősen vezet a kormánypárttal szemben, amelynek támogatottsága nem változott az előző hónaphoz képest. A májusi adatokhoz hasonló az SZDSZ alacsony támogatottsága is, míg a Jobbik megduplázta szavazótáborának nagyságát és az MDF-é is nőtt az elmúlt 1 hónapban. Összességében véve a júniusi adatok visszatükrözik az EP választás eredményeit. A FIDESZ támogatottsága a felnőtt lakosság körében áprilisban 36%, májusban 37% volt, míg júniusban 34%. A Magyar Szocialista Párt tábora gyakorlatilag változatlan: a teljes lakosság körében áprilisban 11%, májusban és ebben a hónapban is a voksolók 13-13% szavazna a kormánypártra.

1. ábra: A pártok támogatottsága a teljes népesség körében
2009. március és 2009. június között(%)
ábra

Az adatokból az is látható, hogy a teljes lakosság 40%-ának nincs pártpreferenciája. A pártválasztók körében tapasztalható trendek a teljes lakosság körében tapasztaltakkal megegyezőek. Júniusban a pártválasztók körében a FIDESZ továbbra is jelentős mértékben, 36 százalékponttal (áprilisban 43, májusban 41 százalékponttal) vezet az MSZP előtt.

A biztos szavazók körében eltérés látható az előző hónap adataihoz képest. Az MSZP szavazótáborának elkötelezettsége, valamint a Jobbik szavazótáborának nagysága megnőtt. Júniusban a biztos szavazó pártválasztók körében a FIDESZ 35 százalékponttal vezet az MSZP előtt (míg áprilisban 42, májusban 53 százalékpontnyi volt a különbség). A biztos szavazó pártválasztókon belül a FIDESZ támogatottsága most 58%-on áll, májusban 70% volt (márciusban 62%, áprilisban pedig 64%). Utólag így azt mondhatjuk, hogy a májusban mért adat mögött az állhat, hogy egy hónappal korábban a Jobbik szavazóinak egy része FIDESZ szavazónak vallotta magát. Másrészt a szocialisták támogatói kevésbé voltak biztosak a választásukban, hiszen a szocialista párt támogatottsága a biztos szavazók körében ebben a hónapban 23% (márciusban 23%-on, áprilisban 22%-on, míg májusban 17%-ra csökkent).

2. ábra: A pártok támogatottsága a biztos szavazó pártválasztók körében
2009. március és 2009. június között(%)
ábra

Júniusi felmérésünk szerint a biztos szavazó pártválasztókon belül a Jobbik Magyarországért Párt megduplázta (jelenleg 10%-on állnak), míg az SZDSZ megtartotta 3%-os támogatottságát. Az MDF pedig 1%-ről 3%-ra növelte táborát.

A fenti eredmények az EP választásokon tapasztalt alacsony részvételi hajlandóságnál lényegesen magasabb parlamenti részvétel esetén lennének várhatóak. Jelenleg 46%-nyian mennének el biztosan szavazni egy "most vasárnapi" választáson (áprilisban 44%, májusban pedig 42% volt ez az arány).

Az adatfelvétel 2009. június 3. és 17. között zajlott.

TÁRKI Zrt.
Kapcsolódó oldal:
Választáskutatás