negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


A visegrádiak közül a magyarok félnek leginkább a válságtól

A visegrádi országok lakosainak többsége egyetért abban, hogy az országa gazdaságára a pénzügyi válság már hatással volt, leginkább a magyarok gondolják így, legkevésbé pedig a lengyelek. Mind a négy ország lakosai tartanak a válság hatásától, azonban a magyarok számoltak be legnagyobb arányban arról, hogy saját családjuk életében, illetve munkahelyeiken már érzik a pénzügyi krízis negatív eredményét - derül ki a CEORG (Central European Opinion Research Group) kutatási együttműködés keretében végzett TÁRKI kutatás legfrissebb eredményeiből.
A négy visegrádi ország lakosai közül a magyarok mondták legnagyobb arányban - tízből hét ember- , hogy a pénzügyi válság hatása már érintette őt és családját is. A magyarok további egynegyede tart attól, hogy bár most még nem érezte a válság hatását, de várhatóan érezni fogja és mindössze 6%-nyian vannak azok, akik szerint őket nem fogja érinteni a válság. Ugyanezt a lengyelek közel egynegyede, a szlovákok nyolcada, míg a csehek közel ötöde véli így. A három ország lakosainak közel fele inkább azt mondta, hogy bár még nem érzik a válság hatását, de valószínűleg érezni fogják azt saját családjuk életében is.

1. ábra Ön szerint negatívan érintette, vagy negatívan fogja-e érinteni a pénzügyi válság Ön és családja helyzetét? (%)
ábra
Forrás: CEORG-TÁRKI 2009. március

A lengyelekkel, szlovákokkal és csehekkel szemben a magyarok már a munkahelyükön, illetve vállalkozásukban is érzik a pénzügyi válság hatását. Magyarországon a munkaerő-piaci státuszuk szerint aktívak körében tízből hatan mondták azt, hogy már érintette munkahelyüket a válság hatása, míg minden tizedik dolgozó elmondása szerint eddig sem, és ezután sem lesz a cégekre, vállalkozásokra negatív eredménnyel a krízis. A szlovákok egyharmada mondta, hogy érintette már személy szerint őt vagy családját a pénzügyi válság (34%). A szlovák munkavállalók körében azonban ennél már magasabb azok aránya, akik arról számoltak be, hogy a munkahelyükre, vállalkozásukra hatással volt a recesszió, 42%-nyian vélik így, ami azonban még mindig jelentősen alacsonyabb érték, mint a magyarok esetében. A csehek vélik az átlagosnál magasabb arányban azt, hogy még nem, de a közeljövőben érinteni fogja őket a válság (47%). A lengyelek a többi országhoz képest magasabb arányban gondolják azt, hogy egyáltalán nem lesz munkahelyeikre, vállalkozásaikra hatással a pénzügyi recesszió (26%).

2. ábra Ön szerint negatívan érintette, vagy negatívan fogja-e érinteni a pénzügyi válság a munkahelyét/vállalkozását? (válaszok %-os megoszlása a dolgozók körében)
ábra
Forrás: CEORG-TÁRKI 2009. március

A visegrádi országok lakosainak többsége egyetért abban, hogy az országa gazdaságára a pénzügyi válság már hatással volt, leginkább a magyarok gondolják így (93%), legkevésbé pedig a lengyelek (57%), utóbbiak körében minden harmadik lakos véli úgy, hogy ezután fogják érzékelni annak negatív eredményét és ez a csehek esetében is igaz. (3. ábra) Mind a négy országban elmondható, hogy a lakosság leginkább az ország gazdasági helyzetén, kisebb mértékben a munkahelyén, vállalkozásán és eddig legkevésbé a családi életükben érzik a pénzügyi válság negatív hatását.

3. ábra Ön szerint negatívan érintette, vagy negatívan fogja-e érinteni a pénzügyi válság az országa gazdaságát? (%)
ábra
Forrás: CEORG-TÁRKI 2009. március

Páthy-Dencső Blanka, TÁRKI Zrt.