negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


Testsúlyunk és világlátásunk

A magyar felnőttek közel fele elégedett testsúlyával, valamivel több mint harmaduk szeretne fogyni, tizedüket nem érdekli testsúlya. A női és férfi testtömeg-ideált vizsgáló képek közül a legtöbben az átlagos vagy annál kicsit soványabb testet ábrázoló alakot tekintették kedvencüknek - derül ki az ISSP (International Social Survey Programme) megbízásából a TÁRKI által végzett Sport Modul 2007 kutatás eredményeiből.
A magyar felnőttek közel fele (45%) elégedett testsúlyával, valamivel több mint harmaduk (37%) szeretne fogyni, tizedüket (11%) nem érdekli testsúlya, a többiek (7%) pedig leginkább híznának.

Nem meglepő, hogy akik hízni szeretnének, azok testtömeg-indexe az átlagnál (25.8) sokkal alacsonyabb, a normális (20-25 között) határérték alján található (20.6). Ugyancsak nem meglepő, hogy akik fogyni szeretnének, azok testtömeg indexe jóval meghaladja az átlagos mértéket (28.3).

1. ábra A testtömeg index értéke a testsúlyhoz való viszony szerint a férfiak és nők körében
ábra
Forrás: TÁRKI - ISSP Sport Modul 2007. december

A testsúlyukkal elégedettek testtömeg indexe az átlag alatt, az ezzel nem törődőké az átlaghoz közel helyezkedik el. Vagyis a testsúlyunkhoz "lazán" viszonyulni csak akkor tudunk, ha az átlag felé-alá hajtó társadalmi kényszer alól meg tudunk menekülni. A férfiak testtömeg indexe a "nemtörődömök" kivételével magasabb a nőkénél.

A felnőtt magyar lakosoknak a kérdezés során 4 különböző testalkatú (nevezzük őket cingárnak, soványnak, normálisnak és kövérnek) női és férfi képet mutattunk meg. A női és férfi testtömeg-ideált vizsgáló négy kép közül a legtöbben (80%) a sovány vagy a normális testet ábrázoló alakot tekintették kedvencüknek. A cingár és a kövér testet - tekintet nélkül, hogy női vagy férfi testéről van szó - körülbelül a megkérdezettek 10-10%-a látja ideálisnak.

A következő ábra azt tanúsítja, hogy saját testsúlyunk erősen befolyásolja, hogy milyennek látjuk az ideális testet. A kövérebb testet ideálisnak tekintők maguk is kövérebbek, a cingár testet idealizálók testtömeg indexe pedig a legalacsonyabb.

2. ábra A testtömeg index értéke az ideális férfi és női testhez való viszony szerint
ábra
Forrás: TÁRKI - ISSP Sport Modul 2007. december

A férfi és a női test idealizált képében egy esetben van csak eltérés, a kövér nőket szeretők sokkal kövérebbek, mint a kövér férfi test kedvelői. Ennek talán az az oka, hogy a kövér női test idealizálóinak kis csoportján belül - s ez csak ebben a csoportban fordul elő - a nők átlagos testtömeg indexe magasabb a férfiakénál (29.4 a nem lebecsülendő 28.9-el szemben).

Sik Endre, TÁRKI Zrt.