negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


2009.02.25.

A választástól és a nagypártoktól való elfordulás

A TÁRKI választáskutatási programja keretében a felnőtt lakosság körében végzett februári vizsgálat eredménye szerint a népesség körében a választási hajlandóság jelentősen csökkent: a szavazásra jogosultak kevesebb, mint fele voksolna. Egy "most vasárnapi választáson" a szavazásra jogosultak 49%-a venne részt biztosan (januárban 52%, decemberben 51% volt ez az arány).
A két nagy párt tábora is zsugorodott a teljes lakosság körében: az MSZP támogatottsága egy hónap alatt 5, míg a FIDESZ-é 2 százalékponttal csökkent. A tavaly februári eredményekhez képest is azt tapasztaltuk, hogy a választópolgárok elfordultak a két nagy párttól, hiszen míg egy évvel ezelőtt összesen 54%-nyian voksoltak volna a két nagy párt valamelyikére, addigra idén februárban 43%-ot tesznek ki a két párt szimpatizánsai együttesen. Egy év alatt a kormánypárt választóinak közel egynegyedét vesztette el, míg a FIDESZ közel egyötödét.

A lakosság körében a FIDESZ továbbra is jelentősen népszerűbb, mint az MSZP és a két nagy párt közötti különbség a kormánypárt támogatottságának csökkenésével még nagyobb lett. Az 1000 fő megkérdezésén alapuló, a 18 éves és idősebb lakosságot életkor, nem, iskolai végzettség és lakóhely szerint reprezentáló kutatás szerint a FIDESZ támogatottsága a felnőtt lakosság körében februárban 32% (januárban 34%, míg decemberben 35% volt). A kormánypárt támogatottsága a teljes lakosság körében februárban 12%, míg januárban 17%, illetve decemberben 16% volt.

1. ábra: A pártok támogatottsága a teljes népesség körében 2008. december és 2009. február között(%)
ábra

A pártválasztók körében a FIDESZ 37 százalékponttal (januárban 30, decemberben 32 százalékponttal), a biztos szavazó pártválasztók körében pedig 43 százalékponttal vezet az MSZP előtt (míg januárban 31, decemberben 35 százalékpontnyi volt a különbség). A biztos szavazó pártválasztókon belül a szocialista párt támogatottsága jelenleg 21%-on áll (januárban 30%, decemberben pedig 26% volt ez az arány), míg a FIDESZ-é ebben a hónapban 64%, míg az előző két hónapban egyaránt 61-61% volt.

2. ábra: A pártok támogatottsága a biztos szavazó pártválasztók körében 2008. december és 2009. február között(%)
ábra

A teljes lakosság körében az MDF és az SZDSZ támogatottsága továbbra is alacsony. Az SZDSZ támogatottsága a teljes felnőtt lakosság körében 3%, a pártválasztók között pedig 5%, így épp eléri a bejutáshoz szükséges küszöböt. Az MDF tábora a teljes lakosságon belül 2%, a pártválasztók körében 4%. Ugyanakkor e két párt támogatóinak szavazási elkötelezettsége alacsony. Felmérésünk szerint a biztos szavazó pártválasztókon belül az SZDSZ és az MDF is 2-2%-os táborral rendelkezik, a biztos szavazók körében pedig a Jobbik Magyarországért Párt táborát mértük a legnagyobbnak (3%) a kispártok közül.

Az adatfelvétel 2009. február 12. és 17. között zajlott. Az egész népességre vonatkozó becsült arányok statisztikai hibája 95%-os megbízhatósággal nem több, mint ±3,1%.

TÁRKI Zrt.
Kapcsolódó oldal:
Választáskutatás