negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


2009.01.14. - TÁRKITEKINTŐ

Tévé nélkül...

Míg északi nyelvrokonaink rekordot döntöttek az Európai Unió tagországai között azzal, hogy náluk a háztartások 8%-ának nincs tévéje, addig a hazai háztartások között csak elvétve akad olyan, amelyik ismeri a "képláda" nélküli életet - derült ki a 2007 végén végzett Eurobarometer felmérésből, melyet az elektronikus kommunikációval kapcsolatban készítettek az Európai Unió tagállamaiban.
A felmérés eredményei szerint az Unióban általánosan elterjedt a tévé: a 27 tagállamban a háztartásoknak csupán 4%-a nem rendelkezik televíziókészülékkel, míg Cipruson, Máltán, valamint Luxemburgban szinte minden háztartásban van tévé.

1. ábra. Televízióval nem rendelkező háztartások aránya néhány EU-tagállamban (%)
ábra
Forrás: Special Eurobarometer (No. 293), 2007. november-december

Ha összevetjük az EU tizenötöket és az újonnan csatlakozó tizenkét tagállamot, akkor azt tapasztaljuk, hogy míg a tizenötökben az uniós átlag figyelhető meg, addig a tizenkettekben még általánosabb a "képcsatorna", hiszen ezeknek a háztartásoknak csak 2,5%-ában nincs tévé. A magyar háztartások pedig még ennél is jobban el vannak látva tévével, minthogy 100-ból csak egyháztartásban nincsen.

2. ábra. Televízióval nem rendelkező háztartások aránya néhány EU-tagállamban (a háztartás nagysága szerinti bontásban, %)
ábra
Forrás: Special Eurobarometer (No. 293), 2007. november-december

Az EU államaira általánosan igaz, hogy az egyszemélyes háztartások körében a legnépszerűbb a tévénélküli életforma. E tekintetben Finnország, Franciaország és Németország állhat a dobogóra, akiknél kiugróan magas, 10% fölötti a nem tévéző egyszemélyes háztartások aránya. Ezekben a fejlett országokban a magas arány valószínűleg a tévét tudatosan elutasító, nagyvárosi, egyedül élő fiatalabb nemzedéknek köszönhető. Az új tagállamok közül Lengyelországban, Lettországban és Romániában magas a nem tévéző egyedül élők aránya (7-8%). Spanyolország pedig azért különleges, mert nála nemcsak az egyfős, hanem a nagyobb létszámú háztartásokra is magas tévénélküliség jellemző: az egy-, két- és háromfős háztartásoknak egyaránt 8-9%-ában nincsen TV.

A felmérésről szóló teljes jelentés megtalálható az Európai Unió közvélemény-kutató intézete, az Eurobarometer honlapján.

Nagy Ágnes, TÁRKI-ösztöndíjas