negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


2009.01.08. - TÁRKITEKINTŐ

Nagyvárosi tévéellenesség nyugaton

A francia nagyvárosokban a háztartások ötödében nincsen televízió. Magyarországon ez az arány csak ennek tizede (2%) - derült ki a 2007 végén végzett Eurobarometer felmérésből, melyet az elektronikus kommunikációval kapcsolatban készítettek az Európai Unió tagállamaiban.
Bár a felmérés eredményei azt mutatják, hogy az Unióban alig akad televízió nélküli háztartás, figyelemre méltó különbségek érzékelhetők a városiasodottság tekintetében. Néhány tagországban kiugróan magas arányban találhatók TV nélkül élő háztartások a nagyvárosokban: például a francia nagyvárosi háztartások 20%-ában, a finneknél 15%-ában, míg a németeknél 12%-ában nincsen "beszélő doboz". Ezt a magas arányt mindhárom országban feltehetően az önálló életvitelt folytató fiatalok tudatos tévéellenessége eredményezi.

Televízióval nem rendelkező háztartások aránya néhány EU-tagállamban (a városiasodottság mértéke szerint bontva, %)
ábra
Forrás: Special Eurobarometer (No. 293), 2007. november-december

Bár az EU huszonhetekben a nagyvárosban élőkre általánosan jobban jellemző a tévénélküliség (jelesül a háztartások 6%-ára), mint a kisvárosban vagy vidéken lakókra (ahol ez 4-4%), mégis egypár tagállamban a vidékiek körében a legjellemzőbb a televízió nélküli életvitel. Ezt tapasztalhatjuk példának okáért Spanyolországban, Bulgáriában, valamint Csehországban, ahol sorban 9%, 5%, és megint 5% a tévét negligáló vidéki háztartások aránya.

Az újonnan csatlakozó tizenkét tagállamban a háztartásoknak 2,5%-ában nincs TV. A magyar háztartások sem "szenvednek hiányt" készülékben: a nagyvárosi háztartásoknak csupán kettő, a vidékieknek pedig egy százaléka nem rendelkezik televízióval, míg a kisvárosiaknak gyakorlatilag mindegyikében van. Az új tagok közt a lengyelek és a lettek körében figyelhető meg a tévénélküliség magasabb foka: a lengyeleknél a nagyvárosi háztartásokra (6%-ukra), a letteknél pedig a vidékiekre (4%-ukra) jellemzőbb, hogy nem néznek otthon televíziót.

A felmérésről szóló teljes jelentés megtalálható az Európai Unió közvélemény-kutató intézete, az Eurobarometer honlapján.

Nagy Ágnes, TÁRKI-ösztöndíjas