negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


2008.11.26.

Csökkent a nagypártok közötti különbség

A TÁRKI választáskutatási programja keretében a felnőtt lakosság körében végzett novemberi vizsgálat eredménye szerint a FIDESZ továbbra is jelentősen vezet az MSZP-vel szemben, azonban az elmúlt egy évben most mértük a legkisebb különbséget a két párt támogatottsága között. A Magyar Szocialista Párt támogatottságában kismértékű viszonylagos növekedés, míg a FIDESZ-ében csökkenés tapasztalható.
Az 1000 fő megkérdezésén alapuló, a 18 éves és idősebb lakosságot életkor, nem, iskolai végzettség és lakóhely szerint reprezentáló kutatás szerint a FIDESZ támogatottsága a felnőtt lakosság körében novemberben 31%, októberben 33%, míg szeptemberben 35% volt. A kormánypárt támogatottsága a teljes lakosság körében ebben a hónapban 19% szemben az októberi 16 %-os és a szeptemberi 14%-os támogatottsággal.

1. ábra: A pártok támogatottsága a teljes népesség körében 2008. szeptember és 2008. november között (%)
ábra

A pártválasztók körében a FIDESZ 20 százalékponttal (októberben 32, szeptemberben 35 százalékpont volt), a biztos szavazó pártválasztók körében 22 százalékponttal vezet az MSZP előtt (októberben 31, szeptemberben 36 százalékpont volt). A biztos szavazó pártválasztókon belül a szocialista párt támogatottsága jelenleg 32%-on áll (szeptemberben 24%, októberben 30% volt ez az arány), míg a FIDESZ-é ebben a hónapban 54% (szeptemberben és októberben is 61-61% volt).

2. ábra: A pártok támogatottsága a biztos szavazó pártválasztók körében 2008. szeptember és 2008. november között (%)
ábra

Novemberben az SZDSZ támogatottsága a teljes felnőtt lakosság körében 3%, a pártválasztók között pedig 6%. Az MDF tábora a teljes lakosságon belül 3%, a pártválasztók körében 4%. A biztos szavazó pártválasztókon belül az SZDSZ 5%-os, az MDF pedig 4%-os táborral rendelkezik felmérésünk szerint.

Az általunk vizsgált mindegyik társadalmi csoport körében csökkent a két nagy párt közötti különbség, legerőteljesebben a Budapesten élők körében, ahol a FIDESZ és az MSZP támogatottságának aránya megegyezik (28-28%). Az SZDSZ támogatottsága pedig erőteljesen nőtt a felsőfokú végzettségűek körében az elmúlt hónapokhoz képest.

Egy "most vasárnapi választáson" a szavazásra jogosultak 52%-a venne részt biztosan (szeptemberben szintén 52%, októberben 51% volt ez az arány). Az adatfelvétel 2008. november 5. és 20. között zajlott. Az egész népességre vonatkozó becsült arányok statisztikai hibája 95%-os megbízhatósággal nem több, mint ±3,1%.

TÁRKI Zrt.
Kapcsolódó oldal:
Választáskutatás