negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


2008.07.17. - TÁRKITEKINTŐ

Elégedetlenek, de egyre bizakodóbbak a magyarok

A négy visegrádi ország lakosai közül már 2006-ban is a magyarok voltak az anyagi helyzetükkel a legelégedetlenebbek, s ez 2007-ben és 2008-ban sem változott. A magyarok jövőképe azonban bizakodóbb képet fest a korábbiaknál - derül ki a CEORG (Central European Opinion Research Group) kutatási együttműködés keretében végzett TÁRKI kutatás legfrissebb eredményeiből.
A négy vizsgált ország lakosai közül már 2006-ban is a magyarok voltak az anyagi helyzetükkel a legelégedetlenebbek, s ez 2007-ben és 2008-ban sem változott. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a többi közép-európai ország lakosaihoz képest nálunk nagyon alacsony (a megkérdezettek kb. tizede) azoknak az aránya, akik a saját anyagi helyzetüket (elég) jónak érzékelik. Másrészt a többi országhoz képest az anyagi helyzetüket a magyarok látják legnagyobb arányban (elég) rossznak.

Milyen az Ön jelenlegi anyagi helyzete? (2006-2008, a válaszolók %-a)
ábra
Forrás: CEORG-TÁRKI 2006-2007. január, 2008 május

A saját helyzetüket rossznak vagy "elég rossznak" érzők aránya a cseheknél a legalacsonyabb, de 2007 óta a szlovákok között is hasonlóan alacsony ez az érték. A lengyeleknél folyamatosan csökken a saját helyzetüket kifejezetten rossznak érzők, s nő az azt (elég) jónak érzékelők aránya.

És a jövő? 2006 januárjában mind a négy országban közel ugyanolyan arányban reméltek jobb jövőt a megkérdezettek, körülbelül minden ötödik vélte úgy, hogy 2007-ben jobb lesz majd az anyagi helyzete.

Milyen lesz az Ön anyagi helyzete egy év múlva? (2006-2008, a véleménnyel rendelkezők %-a)
ábra
Forrás: CEORG-TÁRKI 2006-2007. január, 2008 május

Míg a csehek és a lengyelek jövőképe alig változott 2006 és 2007 januárja között, addig a magyarok körében több mint kétszeresére, a szlovákok körében másfélszeresére nőtt azok aránya, akik a saját helyzetük romlását várták. Az azóta eltelt másfél év alatt a csehek és a magyarok jövőképe szinte azonossá vált. Ez a csehek esetében a pesszimisták és a bizonytalanok arányának gyors növekedése, a magyarok esetében ezzel ellentétes, de kevésbé heves elmozdulás által jött létre. A lengyelek esetében is megnőtt a pesszimisták aránya, de ez nem az optimisták, hanem a bizonytalanok rovására történt. A "szlovák csoda" hatására Közép-Európa legoptimistább nemzete a szlovák.

TÁRKI Zrt.
Sik Endre

TÁRKI Zrt.