negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


2008.07.09. - TÁRKITEKINTŐ

Lakossági várakozások

A 2007 decemberi hangulathoz képest jelentősen romlott az ország gazdasági helyzetének lakossági megítélése, és az ezzel kapcsolatos lakossági várakozás. A lakosság körében a saját anyagi helyzetük megítélése változatlan. Továbbra is jellemző, hogy az ország gazdasági helyzetét lényegesen rosszabbnak ítéli a lakosság, mint saját helyzetét - derül ki a KOPINT-TÁRKI Zrt. 2008 II. negyedéves Konjuktúrajelentéséből.
A 2007 decemberi hangulathoz képest jelentősen romlott az ország gazdasági helyzetének lakossági megítélése, és az ezzel kapcsolatos lakossági várakozás. Saját anyagi helyzetüket az emberek egy árnyalattal jobbnak látják, mint tavaly év végén, de jövőbeli kilátásaik tekintetében lényegesen pesszimistábbak. Az ország gazdasági helyzetével és a saját anyagi helyzettel kapcsolatos lakossági várakozások 2008 tavaszán csak kicsit haladják meg a 2006 őszi zuhanást követő mély depressziót, az ország gazdasági kilátásainak lakossági megítélése pedig korábban soha nem tapasztalt mélyponton van. A lakossági közhangulatot az aktuálpolitikai események és ezek kommunikációja jelentősen befolyásolják, ettől független trendszerű elmozdulás nem prognosztizálható.

2008 tavaszán az ország gazdasági helyzetének lakossági megítélése visszaállt a korábbi mélypont szintjére. A 2006 őszi zuhanást követően trendjében további lassú csökkenést mutatnak az adataink - rövid kis nyári és karácsony körüli enyhüléssel. Így 2008 tavaszára az ország gazdasági helyzetének lakossági megítélése minden korábban regisztrált mélypont alá süllyedt.

A felnőtt magyar lakosság körében végzett felmérések eredménye, 1999-2008
ábra
Forrás: TÁRKI Omnibusz kutatások 1999-2008 negyedéves mérések

Gyakorlatilag változatlan a saját anyagi helyzet megítélése. Továbbra is jellemző, hogy az ország gazdasági helyzetét lényegesen rosszabbnak ítéli a lakosság, mint saját helyzetét. A lakosság saját anyagi helyzetének megítélése általában nagyobb stabilitást mutat az ország helyzetéről való vélekedésnél, mivel az utóbbit erősebben befolyásolják az aktuális politikai események, és ezek kommunikációja. Saját anyagi helyzetét a magyar lakosság 2006 elejétől 2007 nyaráig egyre rosszabbnak ítélte. 2007. nyarán a saját helyzetmegítélés romló tendenciája enyhe, statisztikai mértékben nem szignifikáns mértékű javulásba váltott, s ez a tendencia 2008 tavaszán is folytatódott.

Lényegesen rosszabbnak látja a lakosság az ország gazdasági kilátásait, mint negyed évvel korábban, de a visszaesést követően sem süllyedt a közhangulat a 2007 őszi mélypont szintjére. Az ország jelenlegi gazdasági helyzetének megítélése, valamint a jövőbeli kilátások trendjei mindig azonos irányba mozdulnak el, de a lakosság az ország gazdasági kilátásait folyamatosan - még a legrosszabb időkben is - jobbnak véli, mint a jelenlegi helyzetet. Az ország gazdasági kilátásait most a lakosság valamivel jobbnak látja, mint a 2006 őszi zuhanást követően, de lényegesen rosszabbnak, mint amilyennek a zuhanást megelőzően vélekedtek az ország gazdasági perspektíváiról.

A saját anyagi perspektívával és az ország gazdasági kilátásaival kapcsolatos lakossági várakozások között nem tapasztalható olyan nagy eltérés, mint a jelenlegi helyzet megítélésében. A lakosság most sokkal rosszabbnak látja a saját anyagi helyzetének közeljövőben várható alakulását, mint negyed évvel korábban - ez a mutató is felülről közelíti a 2006 ősszel kialakult szintet.

2006 ősze és 2007 vége között a lakosság saját anyagi helyzetével kapcsolatos várakozása alulmúlta az aktuális anyagi helyzetük megítélését. 2008 tavaszára e két mutató azonos szintre állt be. Most körülbelül ugyanolyan kedvezőtlennek látják az emberek a saját jövőbeli kilátásaikat, mint amilyennek a jelenlegi anyagi helyzetüket értékelik.

TÁRKI Zrt.
Sági Matild

TÁRKI Zrt.