negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


2008.06.12. - TÁRKITEKINTŐ

Laza unalom a munkahelyen

A többi európai ország átlagához képest, mi magyarok nemcsak érdekesnek nem tartjuk a munkánkat, de túlságosan nem is tartjuk stresszesnek azt - derül ki az Európai Társadalmak Összehasonlító 2007. évi vizsgálatából, amelyben Magyarországon kívül még 18 ország vett részt.
A magyar részvétellel történő nemzetközi ESS (European Social Survey) kutatás többek között azt is vizsgálta, hogy a 19 ország lakosai mindent egybevetve mennyire tartják a munkájukat érdekesnek, illetve feszültségekkel telinek. A kutatásban részt vevő több mint 34 ezer kérdezettnek egy 6 fokú skálán kellett elhelyeznie a munkáját a szerint, hogy mennyire tartja azt érdekesnek, illetve szintén egy ilyen skálán azt, hogy mennyire tartja feszültségekkel telinek. A skálán a 0 jelentette, hogy soha nem tartja érdekesnek/stresszesnek, míg a 6-os, hogy minden nap annak tartja a munkáját a kérdezett. Összességében véve a 19 ország lakosai inkább érdekesnek tartják a munkájukat, hiszen válaszaik átlaga 4,40 pontnak adódik a maximális 6 pontból. Ha országonkénti bontásban nézzük a munkájuk érdekességére adott átlagpontokat, akkor azt mondhatjuk, hogy az országok között nincsenek nagy eltérések, illetve hogy Magyarország európai viszonylatban nagyon hátul helyezkedik el. A magyar lakosok ugyanis 4,18 pontot adtak átlagosan arra a kérdésre, hogy mennyire tartják érdekesnek a munkájukat a hatfokú skálán, ami inkább a skála érdekes végéhez van közelebb, ugyanakkor az országok sorrendjét tekintve 14 ország lakosai körében is magasabb átlagpontot tapasztalhatunk, mint nálunk. 2007-ben a magyaroknál csak a lengyelek, az észtek, a bolgárok és az oroszok tartják a munkájukat kevésbé érdekesnek. A svájciak érzik leginkább azt, hogy szinte minden nap találnak valami érdekességet a munkájukban.

Milyen gyakran tartja a munkáját érdekesnek? (6 fokú skála átlagpontjai országonkénti bontásban, a munkavállalók körében, 0- soha, 6- minden nap)
ábra
Forrás: ESS (European Social Survey) EUTE - 2007.

Az ESS 2007-es felmérése alapján elmondható, hogy az iskolai végzettség emelkedésével egyre valószínűbb, hogy érdekesnek találja valaki a munkáját (az alapfokú végzettségűek átlagpontja a skálán 3,84, a középfokúaké 4,32, míg a felsőfokú végzettségűeké 4,72 volt).

A többi európai ország átlagához képest mi magyarok nemcsak érdekesnek nem tartjuk a munkánkat, de túlságosan nem is tartjuk stresszesnek azt. Összességében véve a 19 ország lakosai nem tartják a munkájukat feszültségekkel telinek, hiszen válaszaik átlaga 3,30 pontnak adódik a maximális 6 pontból. Az országok között ebben az esetben sincsenek nagy eltérések, Magyarország európai viszonylatban hátul helyezkedik el, ha megnézzük országonkénti bontásban a munkájuk stresszességére adott átlagpontokat. A magyar lakosok arra a kérdésre, hogy mennyire tartják feszültségekkel telinek a munkájukat 2,84-es átlagpontot adtak a hatfokú skálán (ahol a 0 jelenti, hogy soha nem tartják stresszesnek a munkájukat, míg a 6-os azt, hogy minden napot ez jellemez), tehát se különösebben stresszesnek, se stresszmentesnek nem tartják azt. Ugyanakkor az országok sorrendjét tekintve 15 ország lakosai körében is magasabb átlagpontot tapasztalhatunk, mint nálunk: 2007-ben a magyaroknál csak a ciprusiak, a szlovákok és a bolgárok tartják kevésbé stresszesnek a munkájukat, míg a németek, a finnek, a svájciak és a svédek az átlagosnál magasabb arányban vélik úgy, hogy feszültséggel teli a munkájuk.

Milyen gyakran tartja a munkáját stresszesnek? (6 fokú skála átlagpontjai országonkénti bontásban, a munkavállalók körében, 0- soha, 6-minden nap)
ábra
Forrás: ESS (European Social Survey) EUTE - 2007.


TÁRKI Zrt.
Dencső Blanka

TÁRKI Zrt.