negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


2008.05.28.

Megállt a pártok támogatottságának csökkenése

A TÁRKI választáskutatási programja keretében a felnőtt lakosság körében végzett májusi vizsgálat eredménye szerint ebben a hónapban nem csökkent tovább a pártok támogatottsága.
Az elmúlt hónapokban tapaszalt alacsony pártszimpátia májusban egy keveset emelkedett ugyan, azonban a bizonytalanok aránya továbbra is magas a felnőtt magyar lakosságon belül.

Az 1000 fő megkérdezésén alapuló, a 18 éves és idősebb lakosságot életkor, nem, iskolai végzettség és lakóhely szerint reprezentáló kutatás szerint a FIDESZ támogatottsága a felnőtt lakosság körében májusban 35%, míg márciusban 37% és áprilisban 33% volt ez az arány. A Magyar Szocialista Párt tábora a teljes lakosság körében ebben a hónapban 14% volt, szemben a márciusi 13%-os és az áprilisi 12%-os támogatottsággal.

1. ábra: A pártok támogatottsága a teljes népesség körében 2008. március és 2008. május között (%)
ábra

A pártválasztók körében a FIDESZ 38 százalékponttal, míg a biztos szavazó pártválasztók körében 44 százalékponttal vezet az MSZP előtt. A biztos szavazó pártválasztókon belül a FIDESZ támogatottsága jelenleg 67%-on áll, míg a szocialista párté ebben a hónapban 23%.

2. ábra: A pártok támogatottsága a biztos szavazó pártválasztók körében 2008. március és 2008. május között (%)
ábra

Az SZDSZ támogatottsága a teljes felnőtt lakosság körében 2%, míg a pártválasztók esetében 4%. Az MDF tábora a teljes lakosságon belül 4%, a pártválasztók körében 6%. A biztos szavazó pártválasztókon belül az SZDSZ 3%-os, az MDF 4%-os táborral rendelkezik felmérésünk szerint. A többi politikai párt támogatottsága továbbra is alig mérhető.

Egy "most vasárnapi választáson" a szavazásra jogosultak 55%-a venne részt biztosan (márciusban 57%, áprilisban 55% volt ez az arány).

Az adatfelvétel 2008. május 9. és 20. között zajlott. Az egész népességre vonatkozó becsült arányok statisztikai hibája 95%-os megbízhatósággal nem több, mint ±3,1%.

TÁRKI Zrt.
Kapcsolódó oldal:
Választáskutatás