negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


2008.04.24.

TARGEN intergenerációs adatbázis

A Nyugdíj és Idősödés Kerekasztal és a Miniszterelnöki Hivatal megbízásából a TÁRKI szabadon hozzáférhetővé tette intergenerációs adatbázisát, a TARGEN-t.
A TARGEN (teljes néven TÁRKI Generációk közötti erőforrás átcsoportosítás és életpálya-finanszírozás adatbázis) a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. tulajdonában lévő, ingyenesen használható adatállomány, mely a magyarországi közösségi bevételek és közkiadások koréves bontású korprofiljait tartalmazza (azaz, a korosztály egy tagjára eső átlagos befizetéseket illetve kifizetéseket koréves bontásban), egyelőre az 1993-2001-es évekre.

A Kerekasztal munkatervében szerepelt, hogy megvizsgálja a nyugdíjrendszer és más életpálya-finanszírozási programok kapcsolatát, a nyugdíjrendszer szélesebb környezetét. E munkatervi pont kapcsán vetődött fel, hogy hasznos lenne, ha a TÁRKI-nál már korábban elkészült befizetési és kifizetési korprofilokat a szélesebb nyilvánosság is megismerhetné, és elemzéseiben használhatná.

E korprofilok a teljes államháztartási mérleg két oldalának sorai mögé néznek. Végigmentünk a mérleg sorain (helyenként az ötödik decimálisig lebontva) és megnéztük, mely sorok bonthatók vissza egyénekre (azaz nevezhető meg a befizető a bevételi oldalon illetve a kedvezményezett a kiadási oldalon). Azokat a sorokat, amelyeknél erre elvi lehetőség van, különböző mikro-állományok felhasználásával korévekre bontottuk, és kiszámoltuk az egyes korosztályok egy főre jutó átlagos értékeit.

A TÁRKI Háztartás Monitor vizsgálatának adatfelvétele 2007. szeptember 12-től november 6-ig tartott és a jövedelmekre vonatkozóan a 2006. október 1. és 2007. szeptember 30. közötti időszakról gyűjtött információkat.

A mérlegeket, a korprofilokat és a hozzájuk tartozó részletes módszertani leírásokat most közreadjuk az alábbi címen:

/hu/services/targen/index.html

TÁRKI Zrt.