negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


2008.04.23.

Már csak a lakosság felének van pártszimpátiája

A TÁRKI választáskutatási programja keretében a felnőtt lakosság körében végzett áprilisi vizsgálat eredménye szerint a választók mindössze fele szimpatizál valamelyik párttal. Az elmúlt hónapokban a biztos szavazó pártválasztók aránya a lakosság egyharmadára csökkent, de már pártszimpátiával is csak minden második választópolgár rendelkezik.
Továbbra is vezet az ellenzék a kormánypártokkal szemben. Az 1000 fő megkérdezésén alapuló, a 18 éves és idősebb lakosságot életkor, nem, iskolai végzettség és lakóhely szerint reprezentáló kutatás szerint a FIDESZ támogatottsága a felnőtt lakosság körében áprilisban 33%, míg februárban 39%, márciusban 37% volt ez az arány.

A Magyar Szocialista Párt tábora a teljes lakosság körében ebben a hónapban 12% volt, szemben a februári 15%-os és a márciusi 13%-os támogatottsággal.

1. ábra: A pártok támogatottsága a teljes népesség körében 2008. február és 2008. április között (%)
ábra

A pártválasztók körében a FIDESZ 42 százalékponttal, míg a biztos szavazó pártválasztók körében 45 százalékponttal vezet az MSZP előtt. A biztos szavazó pártválasztókon belül a FIDESZ támogatottsága jelenleg 67%-on áll, míg a szocialista párté ebben a hónapban 22%.

2. ábra: A pártok támogatottsága a biztos szavazó pártválasztók körében 2008. február és 2008. április között (%)
ábra

Áprilisban a szocialista párt szavazói körében nőtt az elkötelezettség, hiszen MSZP tábora többségében biztos szavazónak tekinthető.

A kormányválság az SZDSZ szavazótáborát érintette leginkább, a párt támogatottsága a teljes felnőtt lakosság körében mindössze 1%, a pártválasztók esetében 3%. Az MDF tábora a teljes lakosságon belül 3%, a pártválasztók körében 5%. A biztos szavazó pártválasztókon belül az SZDSZ 1%-os, az MDF 4%-os táborral rendelkezik felmérésünk szerint.

Egy "most vasárnapi választáson" a szavazásra jogosultak 55%-a venne részt biztosan (februárban 54%, márciusban 57% volt ez az arány).

Az adatfelvétel 2008. április 8. és 14. között zajlott. Az egész népességre vonatkozó becsült arányok statisztikai hibája 95%-os megbízhatósággal nem több, mint ±3,1%.

TÁRKI Zrt.
Kapcsolódó oldal:
Választáskutatás