negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


2008.04.16. - TÁRKITEKINTŐ

Továbbra is... Európa egyik legkevésbé boldog nemzete a magyar

2005-ben az akkori 23 ország közül Magyarországnál csak három ország rendelkezett alacsonyabb boldogságindexszel. Tavaly szintén hátul végeztünk a boldogságindex rangsorban az európai országok körében - derül ki az Európai Társadalmak Összehasonlító 2007. évi Vizsgálatából, amelyben Magyarországon kívül még 18 ország vett részt.
A magyar részvétellel történő nemzetközi ESS kutatás többek között azt is vizsgálta, hogy a 19 ország lakosai mindent egybevetve mennyire érzik boldognak magukat. A kutatásban részt vevő több mint 34 ezer kérdezettnek egy 10 fokú skálán kellett magát elhelyeznie aszerint, hogy mennyire érzi boldognak magát (a magasabb pontszám nagyobb fokú boldogságot jelölt). Ez a kérdés 2005-ben is felmérésre került az országok között, így lehetségessé vált az európai lakosok két évvel ezelőtti "boldogságszintjének" összehasonlítása a jelenlegivel. Összességében véve a 19 ország lakosai elégedettek az életükkel, hiszen válaszaik átlaga 7,21 pontnak adódik a maximális 10 pontból (2005-ben 7,27 pont volt). Ha megnézzük országonkénti bontásban a boldogságskálára adott átlagpontokat, akkor azt mondhatjuk, hogy Magyarország európai viszonylatban nagyon hátul helyezkedik el. 2005-ben az akkori 23 ország közül Magyarországnál csak három ország rendelkezett alacsonyabb boldogságindexszel. Idén kettő, így dobogós helyen vagyunk a boldogságindex negatív pólusától tekintett ranglistán. Bár a magyar lakosok arra a kérdésre, hogy mennyire érzik magukat boldognak 6,40-es átlagpontot adtak a tízfokú skálán (2005-ben 6,48 pont volt), ami inkább a skála boldog végéhez van közelebb, ugyanakkor az országok sorrendjét tekintve 16 ország lakosai körében is magasabb átlagpontot tapasztalhatunk, mint nálunk. Bulgária és Oroszország lakosai kevésbé érzik magukat boldognak, mint mi. (Ők a korábbi vizsgálatokban nem vettek részt.) A bolgárok tartják magukat a legkevésbé boldognak (átlagpontjuk: 5,37). Az észtek, a szlovákok és az ukránok rendelkeztek két évvel ezelőtt a legalacsonyabb boldogságponttal. Idén előbbiek megelőztek minket a boldogságérzetükben, utóbbiak viszont nem vettek részt a vizsgálatban. Akárcsak 2005-ben idén is a svájciak, a finnek, és a dánok a legboldogabbak (átlagpontjuk 8-nál magasabb érték mindkét évben).

A kutatás szerint Magyarországon a 18 és 39 év közöttiek, a felsőfokú végzettségűek és a Nyugat-Dunántúlon élők mindent egybevetve boldogabbnak érzik magukat az átlagosnál. Míg a középkorúak, az alapfokú végzettségűek és a dél-alföldi régió lakosai tartják magukat a leginkább boldogtalannak az országos átlaghoz képest. A regionálison kívül 2005-ben is ugyanezen hatások voltak kimutathatóak a magyar lakosságon belül.

A boldogságérzetre továbbra is európai szinten kimutatható hatással van a társasági élet és a közeli barát, a társ jelenléte, akivel a mindennapi dolgokat meg lehet beszélni. Nem meglepő módon mindkettő növeli a boldogságskálán adott pontszám nagyságát az európai emberek többségénél.

Mindent egybevetve, mennyire érzi boldognak magát?
(10 fokú skála átlagpontjai országonkénti bontásban 2005-ben és 2007-ben)
ábra
Forrás: ESS (European Social Survey) EUTE - 2005., 2007.

Dencső Blanka

TÁRKI Zrt.