negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


2008.04.03.

Átverések Európában

Az élelmiszerkereskedelemben a szlovákok és a magyarok, a használhatatlan áruk megvásárlása során a poszt-szocialista országok lakosai, de különösen a szlovákok és az észtek szenvednek kárt. A korrupció kelet-európai (de különösen ukrán), illetve görög jelenség - derül ki a 2005-ben végzett Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálatból.
Az európaiak közel felének adtak el az elmúlt években legalább egyszer lejárt szavatosságú élelmiszert, több mint harmadukat verte át iparos, negyedüket tájékoztatta félre pénzügyi szervezet, ötödük vásárolt használhatatlan árut, kevesebb mint tizedüktől kért viszonzást hivatalnok szolgáltatásáért cserébe.

Az "iparosok" és a "pénzügyesek" áldozataivá a jobb módú országok polgárai válnak inkább, valószínűleg azért, mert az ő fizetőképes, de felkészületlen keresletük alkalmassá teszi őket erre. De a portugálok és a finnek kivételével a legtöbb ország lakosainak esélye arra, hogy "iparos" vagy "pénzügyes" átveri őket 25-45% között van. A korrupció ezzel szemben kelet-európai (de különösen ukrán), illetve görög jelenség.

Az élelmiszerkereskedelemben a szlovákok és a magyarok, a használhatatlan áruk megvásárlása során a poszt-szocialista országok lakosai, de különösen a szlovákok és az észtek szenvednek kárt. A legritkábban a görögök és a portugálok (illetve egy-egy tekintetben a franciák és a spanyolok) válnak a tömegkereskedelem áldozataivá, talán, mert náluk kisebb az aránya az ilyen áru fogyasztásának.

Azok aránya, akikkel legalább egyszer megtörtént az elmúlt években, hogy egy...
(országonkénti bontásban, %)
ábra
Forrás: ESS (European Social Survey) 2005.

Azok aránya, akikkel legalább egyszer megtörtént az elmúlt években, hogy egy...
(országonkénti bontásban, %)
ábra
Forrás: ESS (European Social Survey) 2005.

Sik Endre

TÁRKI Zrt.