negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


2008.03.26.

A politikai erőviszonyok változatlansága

A TÁRKI választáskutatási programja keretében a felnőtt lakosság körében végzett márciusi vizsgálat eredménye szerint a pártok támogatottsága nem változott lényegesen az elmúlt egy hónapban.
Továbbra is vezet az ellenzék a kormánykoalícióval szemben. Az 1000 fő megkérdezésén alapuló, a 18 éves és idősebb lakosságot életkor, nem, iskolai végzettség és lakóhely szerint reprezentáló kutatás szerint a FIDESZ támogatottsága a felnőtt lakosság körében továbbra is stabil januárban 34%, februárban 39% volt, míg márciusban 37%.

A Magyar Szocialista Párt támogatói tábora a teljes lakosság körében 13%, januárban 13%, februárban 15% volt ez az arány.

1. ábra: A pártok támogatottsága a teljes népesség körében 2008. január és 2008. március között (%)
ábra

A pártválasztók körében a FIDESZ 42 százalékponttal, míg a biztos szavazó pártválasztók körében 49 százalékponttal vezet az MSZP előtt (az elmúlt hónapokhoz képest a különbségek csak 1-2 százalékponttal változtak). A biztos szavazó pártválasztókon belül a FIDESZ támogatottsága jelenleg 69%-on áll, míg a szocialista párté ebben a hónapban 20%.

2. ábra: A pártok támogatottsága a biztos szavazó pártválasztók körében 2008. január és 2008. március között (%)
ábra

Az SZDSZ támogatottsága a teljes felnőtt lakosság körében mindössze 2%, a pártválasztók esetében 3%. Az MDF tábora a teljes lakosságon belül 3%, a pártválasztók körében 6%. A biztos szavazó pártválasztókon belül az SZDSZ 2%-os, az MDF 5%-os táborral rendelkezik felmérésünk szerint.

Egy "most vasárnapi választáson" a szavazásra jogosultak 57%-a venne részt biztosan (januárban 48%, februárban 54% volt ez az arány).

Az adatfelvétel 2008. március 10 és 19. között zajlott. Az egész népességre vonatkozó becsült arányok statisztikai hibája 95%-os megbízhatósággal nem több, mint ±3,1%.

TÁRKI Zrt.
Kapcsolódó oldal:
Választáskutatás