negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


2008.02.27.

Növekvő aktivitás, változatlan arányok

A TÁRKI választáskutatási programja keretében a felnőtt lakosság körében végzett februári vizsgálat eredménye szerint továbbra is vezet az ellenzék a kormánykoalícióval szemben, miközben a lakosság politikai aktivitása növekedett.
Az 1000 fő megkérdezésén alapuló, a 18 éves és idősebb lakosságot életkor, nem, iskolai végzettség és lakóhely szerint reprezentáló kutatás szerint a FIDESZ támogatottsága a felnőtt lakosság körében továbbra is stabil: tavaly decemberben 36%, idén januárban 34% volt, míg februárban 39%. A Magyar Szocialista Párt támogatói tábora a teljes lakosság körében 15% (decemberben és januárban egyaránt 13% volt ez az arány).

1. ábra: A pártok támogatottsága a teljes népesség körében 2007. december és 2008. február között (%)
ábra

A pártválasztók körében a FIDESZ 38 százalékponttal, míg a biztos szavazó pártválasztók körében 46 százalékponttal vezet az MSZP előtt (az elmúlt hónapokhoz képest a különbségek csak 1-2 százalékponttal változtak). A biztos szavazó pártválasztókon belül a FIDESZ támogatottsága jelenleg 68 %-on áll, míg a szocialista párté ebben a hónapban 22%.

2. ábra: A pártok támogatottsága a biztos szavazó pártválasztók körében 2007. december és 2008. február között (%)
ábra

Az SZDSZ támogatottsága a teljes felnőtt lakosság körében mindössze 2%, a pártválasztók esetében 3%. Az MDF tábora a teljes lakosságon belül 3%, a pártválasztók körében 5%. A biztos szavazó pártválasztókon belül az SZDSZ 3%-os, az MDF 4%-os táborral rendelkezik felmérésünk szerint.

Egy "most vasárnapi választáson" a szavazásra jogosultak 54%-a venne részt biztosan (decemberben és januárban is 48% volt ez az arány). A választási hajlandóság és a biztos szavazók aránya növekedett az elmúlt hónapokhoz képest. A lakosság megnövekedett aktivitásából a két nagy párt egyformán részesedett: mindkét nagy párt szimpatizánsainak körében megnövekedett a részvételi hajlandóság "egy most vasárnapi parlamenti választásra". Adataink szerint a lakosság körében a népszavazáson várhatóan résztvevők aránya feltehetően nem éri el a parlamenti szavazáson szokásos részvételi arányt, de nagy valószínűség szerint, mind a három kérdésben érvényes és eredményes lesz a voksolás.

Az adatfelvétel 2008. február 8 és 20. között zajlott. Az egész népességre vonatkozó becsült arányok statisztikai hibája 95%-os megbízhatósággal nem több, mint ±3,1%.

TÁRKI Zrt.
Kapcsolódó oldal:
Választáskutatás