negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


2008.02.20.

Negatív önképből: jeles!

A felnőtt magyar lakosság nagyobb valószínűséggel gondolja igaznak a negatív állításokat Magyarországról, mint a pozitívakat. Míg az EU-átlaghoz képesti negatív állításokat a lakosság fele véli igaznak, addig a pozitív állításokat mindössze ötödük gondolja annak, pedig a vizsgálatban minden állítás igaz volt - derül ki a 2008 januárjában TÁRKI által végzett Omnibusz kutatás adataiból.
2008 januárjában egy országos reprezentatív felmérés során a felnőtt magyar lakosság négy állításról mondhatta el, hogy azokat igaznak vagy hamisnak tartja-e. Az állítások az EU országok átlagait és a magyarországi átlagot hasonlították össze és mind a négy állítás igaz volt.

A felnőtt magyar lakosság nagyobb valószínűséggel gondolja igaznak a negatív állításokat, mint a pozitívakat: míg az EU átlaghoz képesti negatív állításokat a lakosság nagyjából fele véli igaznak, addig a pozitív állításokat mindössze ötödük gondolja annak. A magyarok több, mint fele szerint igaz, hogy Magyarországon a számítógép ellátottság jócskán elmarad az EU országok átlagától, s majd minden második lakos szerint Magyarországon fele annyian gondolják úgy, hogy jó az egészségi állapotuk, mint általában az EU országokban. Ezzel szemben tíz lakosból csak ketten tudják, hogy az EU országok átlagához képest Magyarországon alacsony a bűnözés és a munkanélküliségi aránya. A kérdezettek döntő többsége biztosan állította, hogy ez a két állítás hamis.

A fiatalok, a felsőfokú végzettségűek, a legmagasabb jövedelemmel rendelkezők és a FIDESZ szimpatizánsai tartják az átlagosnál is magasabb arányban igaznak a negatív állításokat.

A pozitív állításokkal kapcsolatban - tehát amelyekben azt mondtuk, hogy Magyarország jobb az EU országok átlagánál - nincs nagy eltérés az egyes társadalmi csoportok véleményei között: kollektíven nem akarjuk elhinni, ha valamiben az EU országok átlagánál jobbak vagyunk. Az inaktívak, jellemzően a munkanélküliek köre volt mindössze, akik az átlagosnál magasabb arányban vélik úgy, hogy nem igaz hogy az EU országokhoz képest alacsony nálunk a munkanélküliségi arány.

Ön szerint igaz vagy nem igaz az alábbi állítás? (N = 1031, %)
ábra
Forrás: TÁRKI Omnibusz-kutatás 2008. január

A felméréshez az ötlet Noszka Éva és Pintye István munkájából származik. Az általuk készített anyagot a itt tekinthetik meg.
Az állítások 2007-ben végzett Európai Uniós vizsgálatokból (brüsszeli Urban Audit, Eurobarometer) származnak.
Dencső Blanka

TÁRKI Zrt.