negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


2008.02.07.

A munka nem dicsőség dolga, de nem is átok

A norvégok, a dánok, a svédek és a svájciak jelentős része akkor is dolgozna, ha nem lenne rákényszerülve, míg a volt szocialista országokban, Kelet-Németországot és Magyarországot kivéve kisebbségben vannak azok, akik szívesen dolgoznának a pénztől függetlenül is - derül ki az ISSP (International Social Survey Programme) megbízásából TÁRKI által végzett Work Modul 2005 kutatás eredményeiből.
A 2005 novemberében végzett nemzetközi vizsgálat során két kérdésünk vonatkozott arra, hogy vajon az emberek minek tekintik munkájukat. Csupán pénzkereseti lehetőségnek, vagy örömforrásnak, amely a pénztől függetlenül is életük fontos részét képezi.

Mennyire ért egyet azzal a kijelentéssel, hogy
a munka csak pénzkereseti lehetőség - semmi több?
(teljesen egyetért és egyetért válaszok együttes gyakorisága %-ban)
ábra
Forrás: TÁRKI- ISSP Work Modul 2005. november

Nyugat-Európában, Skandináviában és a két angolszász országban viszonylag kevesen értenek egyet azzal a kijelentéssel, hogy "a munka csak pénzkereseti lehetőség - semmi több", Norvégiában a kérdezettek csupán 13%-a, Svájcban 18 %-a, Írországban, Nagy-Britanniában, Nyugat-Németországban és Finnországban a lakosság körülbelül harmada értett egyet ezzel a kijelentéssel. Ehhez képest Dél-Európában és a poszt-szocialista országokban rosszabb a helyzet. Különösen Bulgáriában és Spanyolországban magas a munkát csupán pénzkereseti lehetőségnek tekintők aránya (kétharmad körüli). A szocialista hagyománnyal rendelkező országok közül Kelet-Németország után - amely a nyugat-német mintát követi - Magyarországon válaszolták a legkevesebben, hogy egyetértenek az állítással (38 %).

Mennyire ért egyet azzal a kijelentéssel, hogy
akkor is szeretnék dolgozni, ha nem lenne szükségem a pénzre?
(teljesen egyetért és egyetért válaszok együttes gyakorisága %-ban)
ábra
Forrás: TÁRKI- ISSP Work Modul 2005. november

A fentiek alapján nem meglepő, hogy legkevésbé Bulgáriában értenek egyet azzal a kijelentéssel, hogy "akkor is szeretnék dolgozni, ha nem lenne szükségem a pénzre" (a bolgárok egyharmada). Hasonlóképp Spanyolországban is viszonylag kevesen választották az "egyetértek" vagy a "teljesen egyetértek" alternatívákat (41 %). Finnországban, ahol a megkérdezettek harmada számára csupán pénzkereseti lehetőség a munka, hasonló (36 %) volt az aránya azoknak, akik akkor is szeretnének dolgozni, ha nem lenne szükségük a pénzre. A többi skandináv országban azonban kiemelkedően sokan (69%-76 %) értenek egyet a fenti kijelentéssel, és a svájciak háromnegyede szintén dolgozna akkor is, ha nem lenne rákényszerülve. A volt szocialista országokban, Kelet-Németországot és Magyarországot kivéve kisebbségben vannak azok, akik szívesen dolgoznának a pénztől függetlenül is. Kelet-Németországban a megkérdezettek bő háromnegyede, Magyarországon 57 %-a értett egyet a kijelentéssel, Magyarország e tekintetben tehát átlagosnak mondható.

Salát Janka, Dencső Blanka

TÁRKI Zrt.