negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


2008.01.30.

A választópolgárok egyharmada "biztos szavazó pártválasztó"

A TÁRKI választáskutatási programja keretében a felnőtt lakosság körében végzett januári vizsgálat eredménye szerint továbbra is vezet az ellenzék a kormánykoalícióval szemben.
Az 1000 fő megkérdezésén alapuló, a 18 éves és idősebb lakosságot életkor, nem, iskolai végzettség és lakóhely szerint reprezentáló kutatás szerint a FIDESZ támogatottsága a felnőtt lakosság körében továbbra is stabil: tavaly novemberben 35%, decemberben 36% volt, míg idén januárban 34%. A Magyar Szocialista Párt támogatói tábora a teljes lakosság körében 13% (novemberben és decemberben szintén 13% volt ez az arány).

1. ábra: A pártok támogatottsága a teljes népesség körében 2007. november és 2008. január között (%)
ábra

A pártválasztók körében a FIDESZ 37 százalékponttal (novemberben és decemberben 40 százalékpont), míg a biztos szavazó pártválasztók körében 45 százalékponttal vezet az MSZP előtt (novemberben 44, decemberben 47 százalékpont volt a különbség). A biztos szavazó pártválasztókon belül a FIDESZ támogatottsága jelenleg 67 %-on áll, míg a szocialista párté ebben a hónapban 22%.

2. ábra: A pártok támogatottsága a biztos szavazó pártválasztók körében 2007. november és 2008. január között (%)
ábra

Az SZDSZ támogatottsága a teljes felnőtt lakosság körében mindössze 3%, míg a pártválasztók esetében 5%. Az MDF tábora a teljes lakosságon belül 3%, míg a pártválasztók körében 6%. A biztos szavazó pártválasztókon belül az SZDSZ és az MDF is 4%-os táborral rendelkezik felmérésünk szerint.

A teljes népességen belül az adott pártot választók közül a biztos szavazók arányát vizsgálva elmondható, hogy míg tavaly januárban kiegyenlítettebb volt az egyes pártok szavazótáborán belül a támogatók elszántsága, addig idén januárra ezek az arányok jelentősen eltérőek. A FIDESZ szavazóinak elszántsága a legmagasabb, az MSZP-é sokkal alacsonyabb, az SZDSZ és az MDF támogatóié pedig még alacsonyabb. A szocialista párt szavazói körében folyamatosan csökkent a biztos szavazó MSZP választók aránya az elmúlt egy év során (2007. januárjában: 73%, idén januárban: 56% ez az arány). A FIDESZ szavazótáborának elszántsága kisebb mértékben, de csökkent. Míg egy évvel ezelőtt a nagyobbik ellenzéki párt választóinak 78%-a mondta, hogy biztosan elmenne szavazni, addig az idei első hónapban 68%-uk mondta ugyanezt. A kispártok szavazói körében az elszántak aránya az egy évvel ezelőtti kétharmados értékről a felére csökkent.

3. ábra: A pártok szavazóinak "elszántsága"
(a biztos szavazók aránya az adott pártot választók körében, %)
ábra

Egy "most vasárnapi választáson" a szavazásra jogosultak 48%-a venne részt biztosan (novemberben 54%%, decemberben 48% volt ez az arány).

Az adatfelvétel 2008. január 7 és 22. között zajlott. Az egész népességre vonatkozó becsült arányok statisztikai hibája 95%-os megbízhatósággal nem több, mint ±3,1%.

TÁRKI Zrt.
Kapcsolódó oldal:
Választáskutatás