negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


2008.01.16.

Időbeosztás

A családra többet, a háztartási munkára kevesebb időt szeretnének fordítani a magyarok. A magyarok mintegy harmada szeretne pénzkereső tevékenységre több időt fordítani, ezzel dobogós helyre kerültünk a vizsgált 19 ország körében- derül ki az ISSP (International Social Survey Programme) megbízásából TÁRKI által végzett Work Modul 2005 kutatás eredményeiből.
A 2005 novemberében végzett nemzetközi vizsgálat során aziránt érdeklődtünk, hogy ha az emberek megváltoztathatnák időbeosztásukat, mire fordítanának több, illetve kevesebb időt. Megkérdeztük, hogy jelenlegi időbeosztásukhoz képest ki mennyi időt töltene pénzkereső tevékenységgel, háztartási munkával, a családjával, a barátaival, illetve kikapcsolódással, pihenéssel. A pénzkereső tevékenységre fordított idő vonatkozásában meglehetősen nagyok az országok közötti eltérések.

Több vagy kevesebb időt szeretne fordítani... pénzkereső tevékenységre?
(sokkal több időt és több időt válaszok együttes gyakorisága %-ban)
ábra
Forrás: TÁRKI- ISSP Work Modul 2005. november

Míg Dániában, Svédországban, és a poszt-szocialista országok közül Csehországban a kérdezettek alig több mint 10 %-a szeretne több időt tölteni pénzkereső tevékenységgel, addig Bulgáriában ez az arány 57 %. Magyarországon (valamint Németországban) a pénzkereső tevékenység kiemelkedő jelentőséggel bír, a válaszadók harmada több időt szentelne neki.

Szintén jelentős eltérések tapasztalhatók a tekintetben, hogy melyik országban mennyi időt töltenének az emberek háztartási munkával.

Több vagy kevesebb időt szeretne fordítani... háztartási munkára?
(sokkal több időt és több időt válaszok együttes gyakorisága %-ban)
ábra
Forrás: TÁRKI- ISSP Work Modul 2005. november

A vizsgált 19 országban a válaszadók 11-37 % töltene több időt háztartási munkával. A legtöbben Szlovéniában (37 %) és Oroszországban (32 %) szeretnének többet foglalkozni háztartásukkal, legkevésbé pedig Európa nyugati felén, Írországban, Franciaországban, és Németországban (a volt NDK és NSZK területein egyaránt), valamint Spanyolországban. Magyarország e tekintetben a középmezőnybe tartozik, a megkérdezettek ötöde töltene több időt háztartási tevékenységgel. Az általunk megkérdezett időtöltések közül a háztartási munka esetében tapasztaltuk a legalacsonyabb arányát azoknak, akik erre több időt szeretnének fordítani a jelenleginél.

A családi életnek kiemelkedő jelentőséget tulajdonítanak szinte minden országban.

Több vagy kevesebb időt szeretne fordítani... a családjára?
(sokkal több időt és több időt válaszok együttes gyakorisága %-ban)
ábra
Forrás: TÁRKI- ISSP Work Modul 2005. november

Bulgáriát kivéve minden országban a megkérdezettek több mint fele szeretne a jelenleginél több időt tölteni családjával. Különösen az Egyesült Államokban szeretnék, ha családi életük nagyobb súlyt kaphatna életükben (83 %), de Nagy-Britanniában és Franciaországban is a megkérdezettek csaknem háromnegyede keveselli a szeretteivel töltött idő mennyiségét. Dél-Európában - a többi országhoz viszonyítva - kevesen (54-60 %) szeretnének több időt szentelni a családnak, de a volt szocialista államok is átlag alattiak e tekintetben. Bulgáriában csupán a megkérdezettek 43, Lettországban 51 %-a lenne együtt többet családjával. Magyarországon és Kelet-Németországban a skandinávokhoz hasonlóan kétharmados többség vallja, hogy több időt töltene családja körében. Az általunk megkérdezett időtöltések közül a család esetében tapasztaltuk a legmagasabb arányát azoknak, akik erre több időt szeretnének fordítani a jelenleginél.

A barátoknak szentelt idő mennyiségének kevesebben tulajdonítanak ugyan kiemelkedő jelentőséget, de nincs olyan ország, ahol egyharmadnál kevesebben szeretnének több időt tölteni barátaikkal. Leginkább a skandinávok töltenének több időt baráti körükben (60-72 %), de Nyugat-Európában és az angolszász országokban is a népesség több mint fele többet foglalkozna barátaival. Úgy tűnik, a volt szocialista országokban a barátság nem kap ekkora súlyt, Kelet-Németországot és Csehországot kivéve a megkérdezettek kevesebb, mint fele szeretne több időt tölteni barátokkal, Bulgáriában és Oroszországban ez az arány a 40 százalékot sem éri el. Magyarország a poszt-szocialista mintát követi 44 %-kal.

Pihenésre az adatok szerint szintén sokaknak nem jut elegendő idő. Országonként különböző mértékben, de több kikapcsolódásra, pihenésre vágyik a megkérdezettek 41-81 %-a. Legkevésbé a bulgárok, portugálok és a szlovének szeretnének több időt tölteni pihenéssel (41-49 % között), a másik végleten pedig a franciák (81 %), majd a svédek, norvégok és britek (71-75 % között) találhatók. Dél-Európában relatíve alacsony a több kikapcsolódásra vágyók száma (47-53 %), de a volt szocialista államokban is csaknem ilyen alacsony ez az arány. Kivételt képez Magyarország és Csehország, ahol (az Egyesült Államokhoz hasonlóan) a több pihenést igénylők aránya megközelíti a kétharmadot.

Salát Janka, Dencső Blanka

TÁRKI Zrt.