negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


2007.12.19.

Mélyponton a választási hajlandóság

A felnőtt lakosság közel kétharmada nem menne el szavazni vagy nem mondja meg pártválasztását. A TÁRKI választáskutatási programja keretében a felnőtt lakosság körében végzett decemberi vizsgálat eredménye szerint jelentősen csökkent a választási hajlandóság a teljes népesség körében.
A biztos szavazó pártválasztók aránya az eddigi mérésekhez képest ebben a hónapban a legalacsonyabb, különösen az MSZP szavazók esetében. Továbbra is vezet az ellenzék a kormánykoalícióval szemben. Az 1000 fő megkérdezésén alapuló, a 18 éves és idősebb lakosságot életkor, nem, iskolai végzettség és lakóhely szerint reprezentáló kutatás szerint a FIDESZ támogatottsága a felnőtt lakosság körében továbbra is stabil: októberben 33% volt, novemberben 35%, míg decemberben 36%. A Magyar Szocialista Párt támogatói tábora a teljes lakosság körében 13% (októberben 15%, novemberben szintén 13% volt ez az arány).

1. ábra: A pártok támogatottsága a teljes népesség körében 2007. október-december között (%)
ábra

A pártválasztók körében a FIDESZ 40 százalékponttal (októberben 34, novemberben szintén 40 százalékpont), míg a biztos szavazó pártválasztók körében 47 százalékponttal vezet az MSZP előtt (októberben 41, novemberben 44 százalékpont). A biztos szavazó pártválasztókon belül a FIDESZ támogatottsága jelenleg 68 %-on áll, míg a szocialista párté ebben a hónapban 21%.

2. ábra: A pártok támogatottsága a biztos szavazó pártválasztók körében 2007. október-december között (%)
ábra

Felmérésünk szerint a két nagy párton kívül semelyik párt sem éri el a parlamentbe jutáshoz szükséges 5%-os küszöböt, ha "most vasárnap" lennének a választások. Az SZDSZ támogatottsága a teljes felnőtt lakosság körében mindössze 2%, míg a pártválasztók esetében 3%. Az MDF tábora a teljes lakosságon belül 2%, míg a pártválasztók körében 4%. A biztos szavazó pártválasztókon belül az SZDSZ 3%-os, az MDF pedig 4%-os táborral rendelkezik felmérésünk szerint.

Egy "most vasárnapi választáson" a szavazásra jogosultak 47%-a venne részt biztosan (októberben 53%, míg novemberben 54% volt ez az arány).

Az adatfelvétel 2007. november 30. és december 13. között zajlott. Az egész népességre vonatkozó becsült arányok statisztikai hibája 95%-os megbízhatósággal nem több, mint ±3,1%.

TÁRKI Zrt.
Kapcsolódó oldal:
Választáskutatás