negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


2007.11.28.

Változatlan erőviszonyok

A TÁRKI választáskutatási programja keretében a felnőtt lakosság körében végzett novemberi vizsgálat eredménye szerint az előző hónaphoz képest nem történt jelentős változás a pártok támogatottságában, továbbra is vezet az ellenzék a kormánykoalícióval szemben.
Az 1000 fő megkérdezésén alapuló, a 18 éves és idősebb lakosságot életkor, nem, iskolai végzettség és lakóhely szerint reprezentáló kutatás szerint a FIDESZ támogatottsága a felnőtt lakosság körében továbbra is stabil: júliusban 35%, szeptemberben 34%, októberben 33% volt, míg novemberben 35%. A Magyar Szocialista Párt támogatói tábora a teljes lakosság körében 13% (szeptemberben 16%, októberben 15% volt ez az arány).

1. ábra: A pártok támogatottsága a teljes népesség körében 2007. szeptember-november között (%)
ábra

A pártválasztók körében a FIDESZ 40 százalékponttal (szeptemberben 31, októberben 34 százalékpont), míg a biztos szavazó pártválasztók körében 44 százalékponttal vezet az MSZP előtt (szeptemberben 39, októberben 41 százalékpont). A biztos szavazó pártválasztókon belül a FIDESZ támogatottsága jelenleg 67%-on áll, míg a szocialista párté ebben a hónapban 23%.

2. ábra: A pártok támogatottsága a biztos szavazó pártválasztók körében 2007. szeptember-november között (%)
ábra

Felmérésünk szerint a két nagy párton kívül semelyik párt sem éri el a parlamentbe jutáshoz szükséges 5%-os küszöböt, ha "most vasárnap" lennének a választások. Az SZDSZ támogatottsága a teljes felnőtt lakosság körében mindössze 2%, míg a pártválasztók esetében 4%. Az MDF tábora a teljes lakosságon belül 2%, míg a pártválasztók körében 3%. A biztos szavazó pártválasztókon belül az SZDSZ 4%-os, az MDF pedig 2%-os táborral rendelkezik felmérésünk szerint.

Egy "most vasárnapi választáson" a szavazásra jogosultak 54%-a venne részt biztosan (szeptemberben 50%, míg októberben 53% volt ez az arány).

Az adatfelvétel 2007. november 9. és 21. között zajlott. Az egész népességre vonatkozó becsült arányok statisztikai hibája 95%-os megbízhatósággal nem több, mint ±3,1%.

TÁRKI Zrt.
Kapcsolódó oldal:
Választáskutatás