negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


2007.10.26.

Tovább csökken a pártok népszerűsége

A TÁRKI választáskutatási programja keretében a felnőtt lakosság körében végzett októberi vizsgálat adatai azt mutatják, hogy tovább csökkent a pártválasztási hajlandóság, valamint hogy a FIDESZ-en kívül minden párt szimpatizánsainak szavazási hajlandósága is csökkent.
Az 1000 fő megkérdezésén alapuló, a 18 éves és idősebb lakosságot életkor, nem, iskolai végzettség és lakóhely szerint reprezentáló kutatás szerint a FIDESZ továbbra is vezet az MSZP-vel szemben. Októberben tovább nőtt a bizonytalanok tábora, azaz azoké, akik nem tudják vagy nem akarják megmondani a pártszimpátiájukat. Emellett a FIDESZ támogatottsága a biztos szavazók körében rendkívül magas: októberben három olyan emberből aki elmenne szavazni, kettő rájuk szavazna. A pártválasztók körében a FIDESZ 34 százalékponttal (júliusban 19, szeptemberben 31 százalékpont), míg a biztos szavazó pártválasztók körében 41 százalékponttal vezet az MSZP előtt (júliusban 25, szeptemberben 39 százalékpont).

Ami a két nagy pártot illeti, az MSZP-re októberben az összes választó 15%-a szavazna (ami tulajdonképpen megegyezik a szeptemberi 16%-os támogatottsággal), míg a FIDESZ-re e hónapban 33%-uk voksolna (júliusban 35%, míg szeptemberben 34%).

1. ábra: A pártok támogatottsága a teljes népesség körében 2007. július-október között (%)
ábra

A biztos szavazó pártválasztókon belül a FIDESZ támogatottsága a szeptemberi 64% után októberben 66%-on áll, míg a szocialista párté ebben a hónapban 25% (júliusban 31%, szeptemberben 25% volt).

2. ábra: A pártok támogatottsága a biztos szavazó pártválasztók körében 2007. július-október között (%)
ábra

Felmérésünk szerint a két nagy párton kívül semelyik párt sem éri el a parlamentbe jutáshoz szükséges 5%-os küszöböt, ha "most vasárnap" lennének a választások. Az SZDSZ támogatottsága a teljes felnőtt lakosság körében mindössze 1%, míg a pártválasztók esetében 2%. Az MDF tábora a teljes lakosságon belül 2%, míg a pártválasztók körében 4%. A biztos szavazó pártválasztókon belül az SZDSZ 1%-os (júliusban és szeptemberben 2-2% volt ez az arány), míg az MDF 4%-os táborral rendelkezik felmérésünk szerint (júliusban 7%-ot, míg szeptemberben 4%-ot mértünk).

Egy "most vasárnapi választáson" a szavazásra jogosultak 53%-a venne részt biztosan (júniusban 53%, júliusban 52%, míg szeptemberben 50% volt ez az arány).

Az adatfelvétel 2007. október 4. és 18. között zajlott. Az egész népességre vonatkozó becsült arányok statisztikai hibája 95%-os megbízhatósággal nem több, mint 3,1%.

TÁRKI Zrt.
Kapcsolódó oldal:
Választáskutatás