negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


2007.09.11.

Családi szerepek

A felnőtt magyar lakosságot megosztja a klasszikus nemi szerepek kérdése: azzal az állítással, miszerint "a férfi dolga, hogy pénzt keressen, a nő dolga, hogy törődjön a háztartással és a családdal", a legkevésbé a nők, a fiatalok a diplomások és a legjobban keresők értenek egyet - derül ki a CEU (Közép-európai Egyetem) megbízásából végzett TÁRKI kutatás májusi eredményeiből.
2007 májusában egy országosan reprezentatív kérdőíves felmérés során a férfiak és nők háztartásban betöltött szerepéről kérdeztük a lakosságot. Négy állítással való egyetértést vizsgáltunk, amelyek közül a lakosság leginkább azt az álláspontot támogatja, miszerint "a férfinak és a nőnek is hozzá kell járulnia a család jövedelméhez". Azzal kapcsolatban, hogy "a férfiaknak a mostaninál több házimunkát kellene végezniük", már kevésbé értenek egyet mind a férfiak, mind pedig a nők, inkább semleges álláspontot képviselnek ebben a kérdésben, mint ahogyan azzal az állítással kapcsolatban is, miszerint "a férfiaknak a mostaninál jobban ki kellene venni a részüket a gyermekgondozásból".

A felnőtt magyar lakosságot a klasszikus nemi szerep betöltésével kapcsolatos állításunk osztja meg leginkább. A különböző korosztályba tartozó és iskolai végzettségű, valamint eltérő jövedelmi helyzetű és munkaerő-piaci státuszú emberek másképp vélekednek arról, hogy "a férfi dolga, hogy pénzt keressen, a nő dolga, hogy törődjön a háztartással és a családdal". Az átlagosnál jobban egyetértenek ezzel a férfiak, az idősek (60 év felettiek), az alapfokú végzettségűek, a kistelepülésen élők, a közép-magyarországi régió lakosai, a munkaerő-piaci státuszukat tekintve inaktívak és azok, akik egyéni jövedelemszintjüket tekintve a közepesnél alacsonyabb keresettel rendelkeznek. Akik ellenzik azt a szemléletet, hogy a férfinak a pénzkereset, a nőnek pedig a háztartással és a családdal való törődés a feladata, azok körében az átlagosnál magasabb arányban találhatóak a felnőtt magyar lakosságon belül a nők, a fiatalok (40 év alattiak), a felsőfokú végzettségűek, a megyeszékhelyen élők, a dél-alföldi régió lakosai, a tanulók valamint a legmagasabb egyéni jövedelemmel rendelkezők.

Mennyire ért egyet az állítással:
A férfi dolga, hogy pénzt keressen, a nő dolga, hogy törődjön a háztartással és a családdal.
(átlagpontok, 1-határozottan egyetért, 5-határozottan nem ért egyet, N = 1028)
ábra
Forrás: EUREQUAL (FP6)- TÁRKI Omnibusz, 2007. május

A kutatásról további részletek olvashatók az EUREQUAL- an EU-FP6 Project honlapon.

Dencső Blanka, TÁRKI Zrt.


TÁRKI Zrt.