negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


2007.08.27.

A V4 nem támogatja a rakétarendszerek kiépítését

Tíz felnőtt magyar lakosból hat ellenezné, hogy Magyarországra rakétavédelmi rendszert telepítsenek. A magyar adatokhoz hasonló eredmény tapasztalható ebben a kérdésben Szlovákiában és Lengyelországban is - derül ki a CEORG (Central European Opinion Research Group) kutatási együttműködés keretében végzett TÁRKI vizsgálat legfrissebb eredményeiből.
2007 júliusában egy országosan reprezentatív felmérés során arról kérdeztük a lakosságot, hogy támogatják-e vagy sem azt, hogy Magyarországra rakétavédelmi rendszert telepítsene, például olyan berendezéseket, amelyek a terroristákat támogató országok részéről érkező támadás esetén képesek a nukleáris töltetű rakéták megsemmisítésére. Tíz felnőtt magyarból 6 ellenezné, három viszont támogatná a rendszer kiépítését. A lakosságon belül a legmagasabb arányban a határozott ellenzőket találjuk (30%): ők semmilyen körülmények között nem támogatnák, míg a legalacsonyabb arány azok vannak (8%), akik teljes mértékben támogatnák a rakétavédelmi rendszer telepítését. Minden tizedik válaszadó pedig nem tudta eldönteni, hogy miként vélekedjen erről a helyzetről.

A munkaerő-piaci státuszukat tekintve aktívak és a magas egyéni jövedelemmel rendelkezők az átlagosnál magasabb arányban támogatják a rakétavédelmi rendszer Magyarországra való telepítését, míg az idősek (60 év felettiek), a nyugdíjasok, a Budapesten élők és Dél-Alföld lakosai felülreprezentáltak az azt ellenzők körében.

Magyarországon kívül még Lengyelország és Szlovákia lakosságának is lehetősége volt kifejteni a véleményét a rakétavédelmi rendszer telepítésével kapcsolatban. A magyarokéhoz hasonló eredmény tapasztalható a másik két országban is, mivel mind a szlovákok, mind a lengyelek esetében tíz lakosból hat ellenzi, míg három támogatja a rendszer esetleges kiépítését. Árnyalatnyi különbség elmondható azonban: a magyarok a szlovákoknál, míg utóbbiak a lengyelekhez képest magasabb arányban támogatják a felvázolt szituációt, azonban a lengyeleknél a legalacsonyabb az ellenzők aránya is, mivel a három ország közül náluk a legmagasabb a bizonytalanok aránya.

Ön támogatja vagy nem támogatja azt, hogy országában rakétavédelmi rendszert telepítsenek? (%)
ábra
Forrás: CEORG-TÁRKI 2007. július


Dencső Blanka, TÁRKI Zrt.


TÁRKI Zrt.