negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


2007.08.17.

Lakossági várakozások

A saját és az ország gazdasági helyzetének lakossági megítélése, és a jövővel kapcsolatos lakossági várakozások továbbra is sokkal rosszabbak, mint amilyenek 2006 nyaráig voltak, de 2007 júniusára kimozdultak a mélypontról. A lakosság saját anyagi helyzetének megítélése lényegében stagnált, az ország gazdasági helyzetét azonban 2007 júniusában árnyalatnyival jobbnak látták, mint negyed évvel korábban. A trendek alapján nem valószínű, hogy a közeljövőben optimistává válna a közhangulat, de a pesszimizmus csökkenése prognosztizálható - derül ki a KOPINT-TÁRKI 2007. 2. negyedéves Konjuktúrajelentéséből.
2007 második negyedévében a saját és az ország gazdasági helyzetének megítélése kis mértékben, az ezekkel kapcsolatos lakossági várakozások nagyobb mértékben javultak, de a közhangulat mind a négy dimenzió mentén még mindig lényegesen rosszabb, mint amilyen 1999-2006 nyara között bármikor is volt.

A felnőtt magyar lakosság körében végzett felmérések eredménye, 1999-2007
ábra
Forrás: TÁRKI Omnibusz kutatások 1999-2007

A lakosság saját helyzetének megítélése általában is nagyobb stabilitást mutat az ország helyzetéről alkotott vélekedésnél, mivel az utóbbit erősebben befolyásolják az aktuális politikai események, és ezek kommunikációja. Saját anyagi helyzetét a magyar lakosság 2006 eleje óta egyre rosszabbnak ítélte - bár a romlás lényegesen kisebb volt, mint az ország helyzetéről való vélekedése. 2007 júniusában a saját helyzetmegítélés romló tendenciája is enyhe javulásba váltott.

Ami a kilátások megítélését illeti, a lakosság az ország kilátásait folyamatosan - még a legrosszabb időkben is - jobbnak véli, mint a jelenlegi helyzetet, ami bizonyos optimizmusra utal. Ez az összefüggés 2006 elejéig a saját helyzet és kilátás mutatóira is jellemző volt, azóta azonban a lakosság saját jövőbeni várakozásai rendre alulmúlták az aktuális helyzet - szintén romló - mutatóit. A saját és az ország kilátásainak a megítélése között nem tapasztalható olyan nagy eltérés, mint a jelenlegi helyzet megítélésében. Olyannyira, hogy a két mutató 2006 közepétől szinte hajszálpontosan együtt mozog.

2007 nyarán a lakosságnak mind a saját mind az ország gazdasági kilátásainak megítélésében határozott pozitív elmozdulás következett be, aminek eredményeképpen mind a két típusú várakozásai a pozitív tartományba léptek át (2,63 pont). Ezzel a változással a saját kilátások lakossági megítélése ismét majdnem elérte a saját helyzetről alkotott vélekedését.


Sági Matild, TÁRKI Zrt.


TÁRKI Zrt.