negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


2007.08.01.

Csökkent a két nagy párt közötti különbség

A TÁRKI választáskutatási programja keretében a felnőtt lakosság körében végzett júliusi vizsgálat adatai azt mutatják, hogy a választási részvételben nem történt lényegi változás az elmúlt hónapokhoz képest.
Az 1000 fő megkérdezésén alapuló, a 18 éves és idősebb lakosságot életkor, nem, iskolai végzettség és lakóhely szerint reprezentatáló kutatás szerint a a FIDESZ még mindig meggyőzően vezet az MSZP-vel szemben, azonban kis mértékben csökkent a nagyobbik kormánypárt hátránya a támogatottságban. A teljes népességen belül a két nagy párt kis mértékben növelte a szavazói táborát az elmúlt hónapokhoz képest. A pártválasztók és a biztos szavazó pártválasztók körében a kormánypárt támogatottsága erősödött, az ellenzéki pártté gyengült, azonban még így is nagy többséggel vezet. A pártválasztók körében a FIDESZ 19 százalékponttal, míg a biztos szavazó pártválasztók körében 25 százalékponttal vezet az MSZP előtt. Közel egy éve minden hónapban, így júliusban is a FIDESZ jelentősen vezet a nagyobbik kormánypárttal szemben. A támogatottság különbségének havi változásait azonban inkább az egyes adatfelvételek statisztikai hibái, mintsem a politikai események befolyásolják.

Az előző hónapokhoz hasonlóan júliusban is az MDF népszerűbb a lakosság körében, mint az SZDSZ. Utóbbi ebben a hónapban is a parlamenti küszöb alatt van. Ebben a hónapban csökkent a pártpreferenciájukban bizonytalanok aránya.

A két nagy párton kívül csak az MDF éri el a parlamentbe jutáshoz szükséges 5%-os küszöböt, ha "most vasárnap" lennének a választások. Az SZDSZ támogatottsága a teljes lakosság körében 3%, míg a pártválasztók esetében pedig 4%. Az MDF tábora a teljes lakosságon belül 5%, míg a pártváalsztók körében 8%. A biztos szavazó pártválasztókon belül az SZDSZ 2%-os (májusban 3%, júniusban szintén 2% volt ez az arány), míg az MDF 7%-os táborral rendelkezik felmérésünk szerint (májusban 7%-ot, míg júniusban 6%-ot mértünk).

Ami a két nagy pártot illeti, a júniusi 17%-hoz képest az MSZP-re júliusban az összes választó 21%-a szavazna, míg a FIDESZ-re e hónapban 35%-uk voksolna (májusban 31%, júniusban 34%).

1. ábra: A pártok támogatottsága a teljes népesség körében 2007. május-július között (%)
ábra

A biztos szavazó pártválasztók csoportján belül a FIDESZ támogatottsága a júniusi 62% után júliusban 56%-on áll, míg a szocialista párté ebben a hónapban 31% (májusban 34%, júniusban 25% volt).

2. ábra: A pártok támogatottsága a biztos szavazó pártválasztók körében 2007. május-július között (%)
ábra

A lakosság körében a választásokon való részvételi hajlandóság az elmúlt fél évben lassan, de fokozatosan csökkent: egy "most vasárnapi választáson" a szavazásra jogosultak 52%-a venne részt biztosan (májusban 54%, júniusban 53%).

Az adatfelvétel 2007. július 18 és 27. között zajlott. Az egész népességre vonatkozó becsült arányok statisztikai hibája 95%-os megbízhatósággal nem több, mint 3,1%.

TÁRKI Zrt.
Kapcsolódó oldal:
Választáskutatás