negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


2007.07.04.

A legnagyobb különbség

A TÁRKI választáskutatási programja keretében a felnőtt lakosság körében végzett júniusi vizsgálat alapján az elmúlt időszakhoz képest az eddigi legnagyobb különbség mutatható ki az MSZP és a FIDESZ támogatottsága között.
Az 1000 fő megkérdezésén alapuló, a 18 éves és idősebb lakosságot életkor, nem, iskolai végzettség és lakóhely szerint reprezentatáló kutatás szerint a teljes népesség körében a FIDESZ 17 százalékpontal vezet az MSZP előtt, míg a pártválasztók körében 28 százalékponttal. További elmozdulást tapasztaltunk a korábbi hónapokhoz képest abban is, hogy a biztos szavazó pártválasztók körében a FIDESZ szavazói aktívabbak a kormánypárti szimpatizánsokhoz képest, mivel a nagyobbik ellenzéki párt támogatói magasabb arányban mennének el szavazni, mint a szocialista párté. A FIDESZ előnyének nagyságát az is mutatja, hogy a biztos szavazó pártválasztók körében közel kétharmados többségben vannak az ellenzéki párt támogatói. Az MSZP és az SZDSZ szavazók választási hajlandóságának csökkenése a kormánnyal való elégedetlenséget is mutatja, és nem annyira a tényleges választási preferenciát tükrözi.

A kisebb pártok támogatottságával kapcsolatban elmondható, hogy a májusi eredményekhez képest az SZDSZ támogatottsága a teljes lakosság és a pártválasztók körében nem, de a biztos szavazó pártválasztók körében csökkent, míg az MDF tábora nem változott jelentős mértékben. Az SZDSZ támogatottsága a teljes lakosság körében 2%, míg a pártválasztók esetében pedig 4%. A lakosság körében a választásokon való részvételi hajlandóság az elmúlt fél évben lassan, de fokozatosan csökkent: egy "most vasárnapi választáson" a szavazásra jogosultak 53%-a venne részt biztosan (januárban 56%, márciusban 54%).

Ami a két nagy pártot illeti, a májusi 19%-hoz képest az MSZP-re júniusban az összes választó 17%-a szavazna, míg a FIDESZ-re e hónapban 34%-uk voksolna (márciusban 30%, májusban 31%).

1. ábra: A pártok támogatottsága a teljes népesség körében 2007. március-június között (%)
ábra

A biztos szavazó pártválasztók csoportján belül a FIDESZ támogatottsága a májusi 51% után júniusban 62%-on áll, míg a szocialista párté ebben a hónapban 25% (márciusban és májusban 34% volt).

2. ábra: A pártok támogatottsága a biztos szavazó pártválasztók körében 2007. március-június között (%)
ábra

A két nagy párton kívül csak az MDF éri el a parlamentbe jutáshoz szükséges 5%-os küszöböt, ha "most vasárnap" lennének a választások. A biztos szavazó pártválasztókon belül az SZDSZ 2%-os (márciusban 4%, májusban 3% volt ez az arány), míg az MDF 6%-os táborral rendelkezik felmérésünk szerint (márciusban szintén 6%-ot, míg májusban 7%-ot mértünk).

Az adatfelvétel 2007. június 10. és 28. között zajlott. Az egész népességre vonatkozó becsült arányok statisztikai hibája 95%-os megbízhatósággal nem több, mint 3,1%.

TÁRKI Zrt.
Kapcsolódó oldal:
Választáskutatás