negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


2007.07.02. - TÁRKITEKINTŐ

Az ember mint önző hangya

Míg minden tizedik lakos úgy gondolja, hogy a legtöbb emberben meg lehet bízni, addig minden ötödik válaszadó szerint, ha valaki komoly bajba kerül, akkor biztos, hogy senki nem törődik majd vele. Határozott regionális eltérések mutatkoznak az emberek kooperatív hajlama okainak mértékében. A Közép-Magyarországi és Közép-Dunántúli régióban a bizalom szintje magasabb, mint az Alföldön élők körében - derül ki a CEU (Közép-európai Egyetem) megbízásából végzett TÁRKI kutatás legfrissebb eredményeiből.
A megkérdezettek túlnyomó többsége egyetért azzal az állítással, mely szerint "Az emberi természet sajátja, hogy együttműködik másokkal", de az emberek hasonló arányban gondolják azt is, hogy "Az emberek csak akkor hajlandóak másokkal együttműködni, ha érdekük fűződik hozzá", illetve "Ha az ember nem figyel oda állandóan, mások kihasználják". Jobban megoszlik a megkérdezettek véleménye arról, hogy igaz-e az állítás, miszerint "A legtöbb emberben meg lehet bízni", illetve "Ha valaki komoly bajba kerül, senki nem törődik vele". Minden tizedik lakos számára határozottan egyértelmű az, hogy a legtöbb emberben meg lehet bízni, és minden ötödik-hatodik válaszadó szerint, ha valaki komoly bajba kerül, akkor biztos, hogy senki nem törődik majd vele.

Az emberek iránt érzett bizalom mértéke (%)
ábra
Forrás: EUREQUAL (FP6) - TÁRKI Omnibusz, 2007. május

Vagyis az emberek nem éreznek ellenmondást abban, hogy az emberiség olyan kooperatív, mint a hangya, ám ebben önérdeke mozgatja, s ez bármikor fölébe kerekedhet a kooperáció természetes hajlamának. Határozott regionális eltérések mutatkoznak az emberek kooperatív hajlamában: a Közép-Magyarországi és Közép-Dunántúli régióban a bizalom szintje magasabb, mint az Alföldön élők körében.

Az ösztönös és az érdekalapú kooperáció elterjedtsége négy régióban (%)
ábra
Forrás: EUREQUAL (FP6) - TÁRKI Omnibusz, 2007. május

Ami a többi szociodemográfiai jellemzőt illeti: a községekben élők között magasabb (61%) az emberek iránt bizalmat érzők aránya, mint a budapesti lakosok körében (40%). A legfiatalabbak és a legidősebbek között félnek a legkevésbé attól, hogy az éberség csökkenését kihasználni mindig készek az emberek. A bizalom minden formájának elterjedtsége nő a megkérdezett iskolázottságával. A munkanélküliek körében nagyon alacsony, míg a tanulók, a GYES-en lévők és a vállalkozók körében átlag feletti az emberekkel szembeni bizalom minden formájának elterjedtsége.

A kutatásról további részletek olvashatók az EUREQUAL- an EU-FP6 Project honlapon.

Sik Endre, TÁRKI Zrt.


TÁRKI Zrt.