negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


2007.05.02. - TÁRKITEKINTŐ

A saját csoport megítélése mindig pozitívabb

A saját csoport megítélése mindig pozitívabb, mint a másiké: önmagunkat mindig jobb színben látjuk, függetlenül az etnikai-kulturális különbségektől. - derült ki a 2006 novemberében készült "Erdély" c. kutatás eredményeiből.
Egy Erdélyben 2006 végén magyar és román válaszadók körében lefolytatott kutatás azt vizsgálta, hogy a válaszadók milyen sztereotípiákat alkotnak a velük azonos állampolgárságú, de eltérő nemzeti hovatartozású és a magyarokkal azonos nemzeti hovatartozású, de idegen állampolgárságú (magyarországi magyarok) társaikról.
A saját csoport megítélése mindig pozitívabb, mint a másiké: önmagunkat mindig jobb színben látjuk, függetlenül az etnikai-kulturális különbségektől.

Mennyire látják pozitívan az erdélyi magyarok és románok önmagukat és egymást (%)
ábra
Forrás: TÁRKI, 2006. november

A negatív tulajdonságok megítélése viszont már elválasztja az erdélyi magyarokat és románokat: a magyarok sokkal inkább tartják erőszakosnak, lustának és tehetetlennek az erdélyi románokat mint fordítva.

Az erdélyi magyarok és románok, ahogy a másikat látják (%)
ábra
Forrás: TÁRKI, 2006. november
A magyarországi magyarokat az erdélyi románok szinte ugyanolyannak látják, mint az erdélyi magyarokat, az erdélyi magyarok viszont a magyarországi magyarokat negatívabban jellemzik, mint ahogy az erdélyi románokat látják. Különösen az önzőséget, a lustaságot és az erőszakosságot kérik számon "anyanemzetük" tagjaitól.

Az erdélyi magyarok és románok képe a magyarországi magyarokról (%)
ábra
Forrás: TÁRKI, 2006. november

1997-ben történt vizsgálatok eredményeihez képest az erdélyi magyarok körében a magyarországi magyarokhoz képest is nőtt a fölényérzet, különösen erkölcsi téren. Ezzel szemben a románok alig értékelik magukat magasabbra, mint ahogy az erdélyi magyarokat látják, a magyarországi magyarokhoz képest kismértékben alulértékelik magukat.

Örkény Antal, ELTE Kisebbségszociológiai Tanszék

TÁRKI Zrt.