negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


2007.02.27. - TÁRKITEKINTŐ

A román migrációs hajlam csökken, akik nagyon menni akartak, már kint vannak

Romániában a legfrissebb országos migrációs potenciál adatok szerint minden tizedik román állampolgár tervezte, hogy külföldre utazik. Többségük munkavállalás céljából. A potenciális román munkavállalók zöme fiatal szakmunkás férfi, akiknek főbb célországai Olaszország és Németország. Egy 2006. novemberében végzett kutatás adatai szerint az erdélyiek közel harmada foglalkozik a rövidtávú, negyede a hosszú távú munkavállalás, s hetede az ingázás vagy a kivándorlás gondolatával. Közülük az erdélyi magyarok körében a (különösen a hosszú távú) munkavállalás terve ritkább.
Romániában a 2001 és 2004 közötti, a vándorlási hajlamot felmérő országos adatok azt mutatják, hogy a migrációs potenciál minden formája csökken.

A következő évben szándékszik-e ...? (az igen válaszok aránya, %, romániai felnőtt lakosság körében)
ábra
Forrás: BOP, 2001-2004

A legfrissebb (2006 augusztus) országos migrációs potenciál adatok szerint a román megkérdezettek 12%-a (a 18-55 évesek 16%-a) tervezte, hogy külföldre utazik. Ebből 66%-uk munkavállalási céllal, 21%-uk turistaként, 8% rokonlátogatás céljából menne külföldre.

Egy, Románia és Bulgária csatlakozásának várható migrációs hatásait vizsgáló angol tanulmány a következő megállapításokat teszi: Az erdélyi magyarok migrációs potenciálját vizsgáló korábbi kutatások alapján megállapítható, hogy az erdélyi magyarok kivándorlási hajlama valamivel magasabb, mint a román országos érték, illetve, hogy a migrációs potenciál mértéke az erdélyi magyaroknál és az országos mintában egyaránt csökkenő tendenciájú.

Egy erdélyi magyarok körében 2004-ben folytatott kutatás adatai szerint a válaszadók egyharmada, míg a 18-55 évesek közel fele (47%-a) nyilatkozott úgy, hogy életkörülményeinek javítása érdekében rövidebb, illetve hosszabb időre, vagy akár véglegesen is külföldre menne.

A legfrissebb (2006. novemberi) kutatás előzetes adatai szerint az erdélyiek közel harmada foglalkozik a rövidtávú, negyede a hosszú távú munkavállalás, s hetede az ingázás vagy a kivándorlás gondolatával. Közülük az erdélyi magyarok körében a (különösen a hosszú távú) munkavállalás terve ritkább.

Az erdélyiek és az erdélyi magyarok vándorlási hajlama a migráció típusa szerint (%)
ábra
Forrás: TÁRKI-CCRIT 2006

A teljes tanulmány letölthető a TÁRKI Zrt. honlapjáról.

Sik Endre, TÁRKI Zrt.

TÁRKI Zrt.