negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


2007.02.16. - TÁRKITEKINTŐ

Elégedetlenség és félelem

Lengyelországban az országuk gazdasági helyzetét jónak érzékelők aránya nőtt az ellentétesen érzők rovására, míg Magyarországon a gazdaság helyzetét nagyon rossznak érzők aránya (ami a lengyelek körében elhanyagolható) nem nőtt az elmúlt fél évben. Országuk gazdasági jövőjét tekintve a lengyelek optimistábbak a magyaroknál. Nálunk, noha a magyarok közel fele fél az ország gazdaságának jövőjétől, de arányuk nem nőtt a tavalyi évhez képest - derül ki a CEORG (Central European Opinion Research Group) kutatási együttműködés keretében végzett TÁRKI kutatás legfrissebb eredményeiből.
Már 2006 júliusában is sokkal jobbnak látták országuk gazdasági helyzetét a lengyelek, mint a magyarok, s a két ország lakosainak helyzetértékelése közötti különbség azóta még nagyobb lett. Miközben a lengyelek esetében az ország gazdasági helyzetét jónak érzékelők aránya nőtt az ellentétesen érzők rovására, addig Magyarországon a gazdasági helyzetet jónak tartók tábora már nem tudott tovább csökkeni. Nálunk a gazdaság állapotát közepesnek értékelők aránya 5 százalékpontot csökkent, míg a helyzetet rossznak minősítők aránya szinte ugyanennyivel nőtt 2006-hoz képest. A "jó hír", hogy a gazdaság helyzetét nagyon rossznak érzők aránya (ami a lengyelek körében elhanyagolható) nem nőtt az elmúlt fél évben Magyarországon.

Az ország gazdasági helyzete... (%)
ábra
Forrás: CEORG-TÁRKI 2006 július - 2007. január

És a jövő? E téren a két ország közötti különbség hasonlít a jelenlegi helyzet megítéléséhez: a lengyelek e téren is optimistábbak a magyaroknál. Ugyanakkor, míg az elmúlt fél év alatti változás a lengyeleknél ugyanolyan, mint amit a helyzetmegítélésnél tapasztaltunk (az optimisták aránya nőtt a pesszimisták rovására), addig a magyaroknál nincs változás. A "jó hír" ez esetben tehát az, hogy noha a magyarok közel fele fél az ország gazdaságának jövőjétől, de arányuk nem nőtt a tavalyi évhez képest.

Hogyan fog alakulni az ország gazdasági helyzete a következő hónapokban? (%)
ábra
Forrás: CEORG-TÁRKI 2006 július-2007. január

Sik Endre, TÁRKI Zrt.

TÁRKI Zrt.