negyzet_small (1K) Érték-elkötelezett szakszerűség symbol Körültekintő elemzések symbol Megbízható adatok symbol


2007.02.08. - TÁRKITEKINTŐ

Oda az elégedettség, magyarok

A három visegrádi ország lakosai közül a már tavaly januári felmérés során is a magyarok voltak anyagi helyzetükkel a legelégedetlenebbek, s ez mára még inkább igaz. Míg a csehek és a lengyelek jövőképe alig változott az előző vizsgálat óta eltelt egy év alatt, addig a magyarok jobban tartanak a jövőtől, mint korábban - derül ki a CEORG (Central European Opinion Research Group) kutatási együttműködés keretében végzett TÁRKI kutatás legfrissebb eredményeiből.
A három vizsgált ország lakosai közül a már tavaly januári felmérés során is a magyarok voltak anyagi helyzetükkel a legelégedetlenebbek, s ez mára még inkább igaz. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a másik két ország lakosaihoz képest nálunk nagyon alacsony (a megkérdezettek kb. tizede) azoknak az aránya, akik a háztartás anyagi helyzetét (elég) jónak érzékelik. Másrészt a háztartás anyagi helyzetét legnagyobb arányban a magyarok látják (elég) rossznak.

A háztartás mai anyagi helyzete (%)
ábra
Forrás: CEORG-TÁRKI 2006 - 2007. január

A háztartás helyzetét rossznak vagy "elég rossznak" érzők aránya a cseheknél a legalacsonyabb, a magyaroknál a legmagasabb. Ugyanakkor a lengyelek inkább hajlamosabbak rossznak, a magyarok inkább csak "elég rossznak" nevezik háztartásuk anyagi helyzetét.

Míg 2005 júliusához képest 2006 januárjában a csehek között többen voltak, akik a háztartás helyzetét jónak tartották, s a magyarok és lengyelek helyzetértékelése nem változott ebben az időszakban, addig tavaly január óta a csehek helyzetértékelése kis mértékben az átlagos felé mozdult, a lengyeleké (elsősorban a rossz véleményűek csökkenése miatt) javult, a magyaroké sokat romlott. A legnagyobb arányban a helyzetüket elég rossznak érzékelők aránya nőtt a magukat az átlaghoz sorolók rovására.

És a jövő? 2006 januárjában mindhárom országban ugyanolyan arányban reméltek jobb jövőt a megkérdezettek, körülbelül minden ötödik vélte úgy, hogy 2007-ben jobb lesz a háztartás anyagi helyzete. A helyzet romlásától az optimista lengyelek kicsit kisebb arányban féltek, mint a csehek vagy a magyarok.

Hogyan fog alakulni a háztartás anyagi helyzete 2006-ban, illetve 2007-ben? (%)
ábra
Forrás: CEORG-TÁRKI 2006-2007. január

Míg azonban a csehek és a lengyelek jövőképe alig változott egy év alatt, addig a magyarok tartanak a jövőtől. Míg 2006 januárjában a megkérdezettek közel negyede, idén januárban fele véli úgy, hogy a háztartás helyzete romlani fog a következő hónapokban. A változatlanságban reménykedők aránya erősen csökkent, s az optimisták aránya felére zsugorodott Magyarországon.

Sik Endre, TÁRKI Zrt.

TÁRKI Zrt.